Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.114 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quyết định 3371/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt bổ sung kinh phí thực hiện điều chỉnh mức lương cơ sở năm 2023 theo Nghị định 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 và điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng theo Nghị định 42/2023/NĐ-CP ngày 29/6/2023 của Chính phủ

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Bảo hiểm Tải về
02

Công văn 3871/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
03

Công văn 3868/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
04

Nghị định 70/2023/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
05

Quyết định 2200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
06

Hướng dẫn 259/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024

Lĩnh vực: Tài chính-Ngân hàng, Lao động-Tiền lương Tải về
07

Quyết định 1433/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực người có công và phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Lai Châu

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
08

Quyết định 4603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
09

Kế hoạch 3477/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Nông nghiệp-Lâm nghiệp Tải về
10

Kế hoạch 672/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An thực hiện Đề án 26-ĐA/TU ngày 03/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng ngừa và giải quyết đình công không đúng trình tự thủ tục pháp luật quy định trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2023-2025, tính đến năm 2030

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
11

​Kế hoạch 2399/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động và thị trường lao động t​rên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2023 - 2025

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
12

Quyết định 3280/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Chính sách, Hành chính Tải về
13

Quyết định 1830/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực chính sách người có công với cách mạng thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
14

Quyết định 7823/QĐ-TLĐ của Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam về việc lùi đóng phí công đoàn đối với doanh nghiệp bị cắt, giảm đơn hàng

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Doanh nghiệp Tải về
15

Quyết định 2036/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý người lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về
16

Quyết định 1290/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố thủ tục hành chính nội bộ trong hệ thống hành chính Nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
17

Quyết định 3246/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Người có công, Bảo trợ xã hội thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
18

Quyết định 4330/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính trong lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội thực hiện theo phương án ủy quyền giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Hành chính Tải về
19

Quyết định 1787/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm dịch vụ việc làm trực thuộc Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Bình Thuận

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương, Cơ cấu tổ chức Tải về
20

Chỉ thị 05/CT-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tăng cường công tác an toàn, vệ sinh lao động trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Lĩnh vực: Lao động-Tiền lương Tải về