Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 7.124 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Quyết định 33/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định quy định mức thù lao của các thành viên Hội đồng giám sát xổ số tỉnh Nam Định

02

Kế hoạch 3668/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận triển khai thực hiện Quyết định 01/QĐ-TTg ngày 03/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ hợp tác xã do phụ nữ tham gia quản lý, tạo việc làm cho lao động nữ đến năm 2030”

03

Công văn 265/SGDĐT-CĐGD của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về hướng dẫn tổ chức Hội nghị Cán bộ, Công chức, Viên chức và Người lao động tại các cơ sở giáo dục công lập năm học 2023 - 2024

04

Kế hoạch 3691/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Lai Châu thu thập, cập nhật, chỉnh sửa, tổng hợp thông tin về người lao động gắn với Cơ sở dữ liệu Quốc gia về dân cư và các Cơ sở dữ liệu khác trên địa bàn tỉnh Lai Châu giai đoạn 2023 - 2025

05

Kế hoạch 183/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sóc Trăng đưa người lao động tỉnh Sóc Trăng đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng và tuyển sinh tham gia chương trình du học sinh vừa học, vừa làm năm 2023

06

Công văn 4014/LĐTBXH-QLLĐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng theo các Chương trình mục tiêu quốc gia

07

Công văn 3952/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho người lao động Việt Nam trong vụ hỏa hoạn tại Đài Loan (Trung Quốc)

08
09
10

Công văn 3871/LĐTBXH-QLLÐNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về giấy phép hoạt động dịch vụ đưa người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài hết hiệu lực

11

Công văn 3868/LĐTBXH-TCGDNN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc hưởng ứng Ngày Kỹ năng lao động Việt Nam năm 2023

12
13

Quyết định 2200/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Khánh Hòa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực việc làm thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động Thương binh và Xã hội/Ban Quản lý Khu kinh tế Vân Phong

14

Hướng dẫn 259/HD-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng dự toán tài chính công đoàn cơ sở năm 2024

15
16

Quyết định 4603/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Hà Nội

17

Kế hoạch 3477/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định thu nhập của hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình năm 2023 trên địa bàn tỉnh

18
19
20

​Kế hoạch 2399/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai tổ chức thu thập, cập nhật, tổng hợp thông tin về người lao động và thị trường lao động t​rên địa bàn tỉnh Gia Lai, giai đoạn 2023 - 2025