Văn bản Luật Lao động-Tiền lương

Có tất cả 5.029 văn bản: Lao động-Tiền lương
01

Công văn 2499/LĐTBXH-VPQGGN của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo và xác định hộ làm nông nghiệp, lâm nghiệp, ngư nghiệp, diêm nghiệp có mức sống trung bình

Ban hành: 02/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2021
02

Nghị định 77/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ phụ cấp thâm niên nhà giáo

Ban hành: 01/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2021
03

Quyết định 1620/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt danh sách hỗ trợ người bán lẻ xổ số lưu động gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 trên địa bàn huyện Thới Lai (đợt 2)

Ban hành: 29/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2021
04

Công văn 2432/LĐTBXH-QHLĐTL của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về báo cáo tình hình tiền lương, tiền thưởng đối với Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
05

Thông báo 2846/TB-BHXH của Bảo hiểm xã hội Thành phố Hồ Chí Minh về việc tạm dừng in thẻ bảo hiểm y tế cho người đang hưởng trợ cấp thất nghiệp

Ban hành: 28/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
06

Công văn 2318/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo điều chỉnh phân công theo dõi, chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện các chính sách theo Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
07

Công văn 3140/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo đối với các trường phổ thông có nhiều cấp học

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
08

Công văn 5124/VPCP-TTĐT của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp nhận, trả lời vướng mắc của người dân, doanh nghiệp

Ban hành: 27/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
09

Công văn 5063/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về chế độ bồi dưỡng làm đêm, làm thêm giờ

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
10

Công văn 2218/BHXH-TST của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/07/2021
11

Công văn 7838/VP-KGVX của Văn phòng Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thực hiện Công điện 05/CĐ-LĐTBXH ngày 20/7/2021 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2021
12

Quyết định 1960/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 thuộc phạm vi chức năng quản lý của ngành Lao động Thương binh và Xã hội trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 26/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
13

Quyết định 3096/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phê duyệt quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính liên thông trong lĩnh vực Việc làm, Lao động - Tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2021
14

Công văn 4313/SLĐTBXH-VP của Sở Lao động Thương binh và Xã hội Thành phố Hà Nội về việc cập nhật thông tin, số liệu báo cáo triển khai Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
15

Nghị định 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định mức hưởng trợ cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với cách mạng

Ban hành: 24/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
16

Quyết định 844/QĐ-LĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý Nhà nước của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2021
17

Công văn 7259/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tham gia Kỳ thi tay nghề quốc gia lần thứ 12 năm 2021

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
18

Quyết định 20/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 23/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2021
19

Công văn 2584/BVHTTDL-KHTC của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc triển khai thực hiện Quyết định 23/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2021
20

Quyết định 15/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về việc hỗ trợ đối với lao động không có giao kết hợp đồng (lao động tự do) và một số đối tượng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Tây Ninh

Ban hành: 22/07/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2021
Vui lòng đợi