Danh mục

Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 461 văn bản: Khoa học-Công nghệ
401

Công văn 3364/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

Ban hành: 17/10/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2008
402

Công văn 6379/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý thuê bao di động trả trước

Ban hành: 25/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2008
403

Công văn 6137/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các ưu đãi về vốn đối với dự án VINASAT

Ban hành: 17/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2008
404

Công văn 2967/BTTTT-TTra của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường ngăn chặn hack Online game và nhắn tin lừa đảo

Ban hành: 17/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/09/2008
405

Thông báo 379/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Thứ trưởng Trần Doãn Thọ tại cuộc họp triển khai Quyết đính số 43/2008/QĐ-TTg ngày 24/3/2008 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Kế hoạch Ứng ụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2008

Ban hành: 03/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2008
406

Thông báo 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về "Chương trình đầu tưcác nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước"

Ban hành: 27/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2008
407

Thông báo 212/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Dự án VINASAT tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo

Ban hành: 18/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2008
408

Công văn 1119/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chuẩn Việt Nam 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

Ban hành: 15/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2008
409

Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020"

Ban hành: 04/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2008
410

Công văn 2336/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước

Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2008
411

Công văn 8192/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai Phần mềm tin học Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

Ban hành: 14/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/07/2008
412

Công văn 1594/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010

Ban hành: 22/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2008
413

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Cục Tần số vô tuyến điện

Ban hành: 25/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/02/2008
414

Thông báo 1050/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời hạn công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin

Ban hành: 20/02/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/03/2008
415

Thông báo 05/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại cuộc họp ngày 28/12/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 10/01/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/01/2008
416

Công văn 12966/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đẩy mạnh triển khai một số hoạt động về công nghệ thông tin

Ban hành: 10/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2007
417

Công văn 7145/VPCP-NN về việc chuẩn bị phê duyệt Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 07/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2007
418

Công văn 7016/VPCP-CCHC của Văn phòng Chính phủ về thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 03/12/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2007
419

Thông báo 248/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông ngày 12/11/2007 về Đề án Chương trình ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2007 - 2010

Ban hành: 26/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2007
420

Công văn 6450/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai Dự án VINASAT

Ban hành: 08/11/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2007
Vui lòng đợi