Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 494 văn bản: Khoa học-Công nghệ
01

Công văn 2222/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024

02

Công văn 3122/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hướng dẫn xây dựng dự toán, quản lý sử dụng và quyết toán kinh phí nhiệm vụ Khoa học công nghệ cấp Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024

03

Công văn 2390/CHK-ANHK của Cục Hàng không Việt Nam về phương án thí điểm ứng dụng công nghệ sinh trắc học trong làm thủ tục đi tàu bay của hành khách

04

Công văn 1834/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Giải thưởng Sáng tạo Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

05

Công văn 1586/BVHTTDL-KHCNMT của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về việc hướng dẫn tổ chức Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

06

Công văn 1771/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triển khai Giải thưởng Khoa học công nghệ Quả Cầu Vàng năm 2023

07

Công văn 1770/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỷ niệm Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam năm 2023

08

Kế hoạch 654/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội thảo Quốc gia về Khoa học Giáo dục năm 2023

09

Công văn 2471/BNN-KHCN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc báo cáo kết quả khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo

10

Công văn 2133/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc đề xuất nhiệm vụ năm 2024 thuộc Chương trình quốc gia về năng suất chất lượng

11

Công văn 987/BHXH-VKH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc đề xuất nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2024

12

Công văn 938/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn bổ sung kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2025; xây dựng kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo và dự toán ngân sách khoa học và công nghệ năm 2024

13

Công văn 18556/CTHN-TTHT của Cục Thuế Thành phố Hà Nội về chính sách thuế đối với dịch vụ khoa học công nghệ

14

Kế hoạch 228/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học năm 2023

15

Công văn 237/BCT-ATMT của Bộ Công Thương về việc đăng ký Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia

16

Công văn 152/BCT-TCQLTT của Bộ Công Thương về việc báo cáo tổng kết việc thi hành Quyết định 36/2010/QĐ-TTG ngày 13/4/2010 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Quy chế phối hợp kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa

17

Công văn 64221/CTHN-TTHT của Cục thuế Thành phố Hà Nội về chính sách ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp đối với doanh nghiệp khoa học công nghệ

18

Công điện 14/CĐ-TCT của Tổng cục Thuế về việc triển khai Thông tư 67/2022/TT-BTC ngày 7/11/2022 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về nghĩa vụ thuế khi doanh nghiệp trích lập và sử dụng Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp

19

Công văn 5852/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức vòng chung khảo, Lễ Tổng kết và trao Giải thưởng khoa học và công nghệ dành cho sinh viên trong cơ sở giáo dục đại học năm 2022

20

Thông báo 317/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại Hội nghị "Phát triển thị trường khoa học và công nghệ đồng bộ, hiệu quả, hiện đại và hội nhập"