Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 494 văn bản: Khoa học-Công nghệ
381

Công văn 2310/BKHCN-ƯDPTCN của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc tổ chức Hội nghị Giám đốc các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ toàn quốc lần thứ II tại Hải Dương

382

Công văn 398/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về sự cần thiết áp dụng phương pháp thí nghiệm truyền tải để thí nghiệm cọc khoan nhồi công trình trụ sở Bộ Ngoại giao

383

Công văn 390/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công văn số 531/CNCL ngày 04/08/2009 về việc phối hợp hệ thống công nhận VILAS và hệ thống LAS-XD

384

Báo cáo 831/BC-BYT của Bộ Y tế về kết quả thực hiện việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg

385

Công văn 384/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn xây dựng Châu Âu Eurocode 2 và PCI thiết kế kết cấu các công trình sử dụng công nghệ bê tông dự ứng lực bán tiền chế

386

Công văn 1522/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế thực hiện Dự án khoa học công nghệ thiết kế giàn khoan tự nâng 60m nước

387

Công văn 375/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn GB/T 17688-1999 của Trung Quốc cho dự án Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ

388

Công văn 5782/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai kết quả Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng ASEAN lần thứ 27

389

Công văn 4782/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc dịch vụ sửa chữa, bảo hành bảo trì sản phẩm công nghệ thông tin cho nước ngoài

390

Công văn 336/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc trả lời chấp thuận áp dụng tiêu chuẩn JGJ 79-2002 của Trung Quốc cho dự án Nhà máy xơ sợi tổng hợp Polyester Đình Vũ

391

Báo cáo 2430/BC-BNV của Bộ Nội vụ về việc đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm (2006 - 2010) và xây dựng khung kế hoạch khoa học và công nghệ 5 năm (2011 - 2015)

392

Công văn 58/BXD-VLXD của Bộ Xây dựng về việc trả lời Công ty cổ phần giám định Vinacontrol về tiêu chuẩn LAS-XD trong Thông tư 18/2009/TT-BXD hướng dẫn xuất khẩu khoáng sản làm vật liệu xây dựng

393

Công văn 1145/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về Hiệp định hợp tác khoa học và công nghệ với U-ru-goay

394

Công văn 5719/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường triển khai giao dịch văn bản điện tử

395

Công văn 1322/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc kiểm tra chất lượng sản phẩm thép xây dựng

396

Công văn 826/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc hướng dẫn dạng đầu thử mũ bảo hiểm

397

Công văn 3337/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc tiếp nhận hàng viện trợ

398

Công văn 244/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về Giải thưởng sáng tạo khoa học Việt Nam năm 2009 (VIFOTEC )

399

Công văn 240/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc áp dụng tiêu chuẩn Anh (BS) cho dự án 169 Nguyễn Ngọc Vũ, Cầu Giấy, Hà Nội

400

Công văn 3480/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc tham gia Sáng kiến Bảo vệ Hổ tự nhiên toàn cầu