Danh mục

Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Có tất cả 461 văn bản: Khoa học-Công nghệ
421

Công văn 5592/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Chương trình MTQG về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả

Ban hành: 03/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/10/2007
422

Công văn 5535/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc cấp phép triển khai dịch vụ thông tin di động 3G và dịch vụ truy nhập băng rộng không dây WiMAX

Ban hành: 01/10/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/10/2007
423

Thông báo 176/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về việc kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Bộ Khoa học và Công nghệ

Ban hành: 20/09/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/09/2007
424

Công văn 4696/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc bàn giao tài sản thuộc Đề án 112 của Chính phủ

Ban hành: 22/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2007
425

Công văn 4553/VPCP-TCCB của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo việc bàn giao trang bị, thiết bị thuộc Ban Điều hành Đề án 112 của Chính phủ về Văn phòng Chính phủ

Ban hành: 16/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2007
426

Công văn 4294/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc chuyển giao các kết quả của Đề án 112

Ban hành: 03/08/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2007
427

Công văn 4146/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý chất lượng và kinh doanh xăng dầu

Ban hành: 25/07/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2007
428

Công văn 3591/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phòng chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển

Ban hành: 29/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2007
429

Công văn 767/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc chủ trương đầu tư hai Dự án thành lập cơ sở dữ liệu nền thông tin địa lý

Ban hành: 14/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2007
430

Công văn 3236/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc hỗ trợ, phối hợp thực hiện Đề án "Mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng, Nhà nước"

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2007
431

Công văn 3250/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc ưu đãi đầu tư đối với dự án sản xuất máy tính xách tay của Tập đoàn điện tử Compal

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2007
432

Công văn 3199/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc kinh phí cho Ban Điều hành Đề án 112

Ban hành: 13/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2007
433

Công văn 1149/BBCVT-VT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc tổ chức triển khai Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 05/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/06/2007
434

Công điện 1197/CĐ-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc triển khai Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2007
435

Công văn 3009/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện Công điện số 659/CĐ-TTg ngày 31/5/2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 03/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2007
436

Công điện 659/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai khẩn cấp việc phòng, chống xâm hại cáp viễn thông ngầm trên biển, bảo đảm thông tin liên lạc

Ban hành: 31/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2007
437

Công văn 2804/VPCP-KG của Văn phòng Chính phủ về việc đăng ký kinh doanh đối với các tổ chức khoa học và công nghệ theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 05/9/2005 của Chính phủ

Ban hành: 24/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/05/2007
438

Thông báo 116/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với lãnh đạo Bộ Bưu chính, Viễn thông ngày 10/5/2007

Ban hành: 22/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/05/2007
439

Công văn 2717/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc khai thác cáp ngầm trái phép trên biển Đông của một số tàu cá Việt Nam

Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
440

Công văn 2718/VPCP-VX của Văn phòng Chính phủ về việc Đài Truyền hình Việt Nam đăng cai tổ chức Cuộc thi Robot Châu Á-Thái Bình Dương

Ban hành: 21/05/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/05/2007
Vui lòng đợi