Tra cứu Công văn về Khoa học-Công nghệ

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 488 văn bản: Khoa học-Công nghệ
421

Công văn 2456/BXD-KHCN của Bộ Xây dựng về việc theo dõi, giám sát và đánh giá tình hình thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch về tài nguyên-môi trường và phát triển bền vững năm 2008

422

Công văn 1708/TĐC-QLCLHH của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng về việc kiểm tra việc thực hiện QCVN 02:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

423

Công văn 3805/BTTTT-TCCB của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Đơn vị chuyên trách về công nghệ thông tin ở các Bộ, cơ quan ngang Bộ và cơ quan thuộc Chính phủ

424

Công văn 1520/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng về việc hướng dẫn cách thể hiện dấu hợp quy trên mũ bảo hiểm

425

Công văn 2644/BKHCN-KHTC của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn xây dựng kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2010

426

Công văn 9772/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2008 - 2009

427

Công văn 3364/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xác định giá trị phần mềm

428

Công văn 6379/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý thuê bao di động trả trước

429

Công văn 6137/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc các ưu đãi về vốn đối với dự án VINASAT

430

Công văn 2967/BTTTT-TTra của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc tăng cường ngăn chặn hack Online game và nhắn tin lừa đảo

431
432

Thông báo 227/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải về "Chương trình đầu tưcác nhà máy xử lý rác áp dụng công nghệ trong nước đã được cấp giấy chứng nhận cho các địa phương trong cả nước"

433

Thông báo 212/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng ban Chỉ đạo quốc gia Dự án VINASAT tại phiên họp lần thứ 15 của Ban Chỉ đạo

434

Công văn 1119/TĐC-ĐGPH của Tổng cục Tiêu chuẩn - đo lường - chất lượng về việc hướng dẫn triển khai thực hiện Quy chuẩn Việt Nam 2:2008/BKHCN về mũ bảo hiểm

435

Thông báo 191/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện "Chương trình nghiên cứu khoa học công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hóa dược đến năm 2020"

436

Công văn 2336/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn kết nối, sử dụng mạng truyền số liệu chuyên dùng của cơ quan Đảng và Nhà nước

437

Công văn 8192/BTC-QLCS của Bộ Tài chính về việc triển khai Phần mềm tin học Quản lý đăng ký tài sản nhà nước

438

Công văn 1594/BTTTT-ƯDCNTT của Bộ Thông tin và Truyền thông về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước giai đoạn 2009 - 2010

439

Thông báo 43/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân tại buổi làm việc với Cục Tần số vô tuyến điện

440

Thông báo 1050/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc lùi thời hạn công bố các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ thông tin