Văn bản Luật Khiếu nại-Tố cáo

Có tất cả 103 văn bản: Khiếu nại-Tố cáo
21

Lệnh 12/2011/L-CTN của Chủ tịch nước về việc công bố Luật Tố cáo

Ban hành: 25/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/12/2011
22

Thông tư 02/2011/TT-UBDT của Ủy ban Dân tộc về việc quy định về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của Ủy ban Dân tộc

Ban hành: 15/07/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2011
23

Thông tư 50/2011/TT-BCA của Bộ Công an Quy định tiếp công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trong Công an nhân dân

Ban hành: 11/07/2011
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2011
24

Thông tư 49/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế, Quy trình tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị thuộc Bộ Tài chính được ban hành kèm theo Quyết định số 43/2007/QĐ-BTC ngày 04/6/2007 và Quyết định số 122/2008/QĐ-BTC ngày 25/12/2008 của Bộ trưởng Bộ Tài chính

Ban hành: 21/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2011
25

Thông tư 05/2011/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông quy định về giải quyết khiếu nại của người sử dụng dịch vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông

Ban hành: 28/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/02/2011
26

Nghị quyết 58/NQ-CP của Chính phủ về việc đơn giản hóa thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý của Thanh tra Chính phủ

Ban hành: 17/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2010
27

Quyết định 1765/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc giải quyết khiếu nại giá tính thuế của Công ty Cổ phần Ôtô Đô Thành

Ban hành: 27/07/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2010
28

Quyết định 611/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Hai cư ngụ tại số 6 Nguyễn Huệ, phường 2, thị xã Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long

Ban hành: 08/06/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2010
29

Quyết định 2894/2008/QĐ-TTCP của Thanh tra Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế hoạt động của Đoàn thanh tra

Ban hành: 23/12/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/2008
30

Thông tư 44/2008/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm thực hiện Chỉ thị số 26/2001/CT-TTg ngày 09/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ “Về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân”

Ban hành: 30/05/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/06/2008
31

Quyết định 43/2007/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy chế tiếp công dân, nhận và giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo của công dân tại các đơn vị trong ngành Tài chính

Ban hành: 04/06/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2007
32

Thông tư 03/2006/TT-BBCVT của Bộ Bưu chính, Viễn thông về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Thông tư 05/2004/TT-BBCVT ngày 16/12/2004 về hướng dẫn thực hiện một số điều về xử lý vi phạm hành chính và khiếu nại, tố cáo quy định tại Chương IV Nghị định số 55/2001/NĐ-CP ngày 23/8/2001 của Chính phủ về quản lý, cung cấp và sử dụng dịch vụ Internet

Ban hành: 29/06/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2006
33

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, tố cáo số 58/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/11/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
34

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Khiếu nại, Tố cáo, số 26/2004/QH11

Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
35

Nghị quyết 715/2004/NQ-UBTVQH11 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tiếp nhận, phân loại, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo và kiến nghị của cá nhân, cơ quan, tổ chức gửi quốc hội, các cơ quan của quốc hội, các thành viên Uỷ ban thường vụ quốc hội

Ban hành: 18/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
36

Chỉ thị về việc tạo điều kiện để Hội nông dân các cấp tham gia giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân

Ban hành: 09/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
37

Chỉ thị 12/2000/CT-NHNN3 của Ngân hàng Nhà nước về tăng cường công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo trong các ngân hàng

Ban hành: 19/12/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
38

Luật Khiếu nại, tố cáo số 09/1998/QH10 của Quốc hội

Ban hành: 02/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
39

Chỉ thị 35/1998/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường hiệu lực giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân tại các cơ quan Trung ương và nhà riêng của các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước

Ban hành: 09/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
40

Thông tư hướng dẫn việc xác định mặt hàng chịu thuế theo Danh mục Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu

Ban hành: 13/08/1997
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/10/1997
Vui lòng đợi