Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.254 văn bản: Hành chính
41

Thông báo 405/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Bình Dương

Ban hành: 08/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
42

Công văn 5027/BNV-TCBC của Bộ Nội vụ về việc thực hiện Nghị định 107/2020/NĐ-CP và Nghị định 108/2020/NĐ-CP

Ban hành: 07/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2021
43

Tờ trình 376/TTr-CP của Chính phủ về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư công, Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư, Luật Đầu tư, Luật Đấu thầu, Luật Điện lực, Luật Doanh nghiệp, Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Luật Hải quan, Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt và Luật Thi hành án dân sự

Ban hành: 05/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2021
44

Báo cáo 1437/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về công tác kiểm soát thủ tục hành chính 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021

Ban hành: 30/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/09/2021
45

Hướng dẫn 01-HD/TW của Ban Chấp hành Trung ương về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng

Ban hành: 28/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/10/2021
46

Hướng dẫn 08-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương về việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/10/2021
47

Công văn 3267/LĐTBXH-TCCB của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc rà soát danh mục vị trí việc làm, xây dựng bản mô tả và khung năng lực vị trí việc làm

Ban hành: 27/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/09/2021
48

Công văn 6852/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc hướng dẫn rà soát, đánh giá và đề xuất phương án phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2021
49

Thông báo 252/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về xây dựng các chuyên đề thuộc Đề án "Chiến lược xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam đến năm 2030, định hướng đến năm 2045"

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/09/2021
50

Thông báo 353/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp giao ban tập thể lãnh đạo Bộ

Ban hành: 13/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
51

Công văn 9449/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tổ chức lớp Bồi dưỡng văn hóa công vụ năm 2021

Ban hành: 10/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
52

Công văn 9305/BGTVT-MT của Bộ Giao thông Vận tải thông báo về thủ tục hành chính về đất đai tại Quyết định 1686/QĐ-BTNMT ngày 30/8/2021

Ban hành: 08/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/09/2021
53

Báo cáo 6163/BC-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết quả thực hiện nhiệm vụ giao tháng 8 và 8 tháng năm 2021 và tình hình ban hành văn bản quy định chi tiết Luật, Nghị quyết

Ban hành: 05/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2021
54

Công văn 9185/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý tài sản nhiệm vụ khoa học công nghệ

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2021
55

Báo cáo 319/BC-CP của Chính phủ về việc tổng hợp kết quả giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri tại Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIV thuộc thẩm quyền giải quyết của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 03/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
56

Công văn 6110/VPCP-KGVX của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện chế độ gửi Báo cáo

Ban hành: 02/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2021
57

Thông báo 230/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp trực tuyến với cấp xã, phường tại Thành phố Hà Nội về phòng, chống dịch COVID-19

Ban hành: 01/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/09/2021
58

Công văn 9090/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác cải cách hành chính của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
59

Công văn 9097/BGTVT-TCCB của Bộ Giao thông Vận tải về việc cập nhật, bổ sung biểu mẫu tổng hợp quản lý biên chế giai đoạn 2022-2026

Ban hành: 31/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2021
60

Công văn 2957/BTP-KTrVB của Bộ Tư pháp về việc gửi kết quả nghiên cứu và đề xuất phương án xử lý đối với các kiến nghị của bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 27/08/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2021
Vui lòng đợi