Văn bản Luật Hành chính

Có tất cả 1.944 văn bản: Hành chính
41

Công văn 519/LĐTBXH-BĐG của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc báo cáo tình hình thực hiện mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới năm 2019

Ban hành: 17/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
42

Thông báo 46/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với Trụ sở Tiếp công dân Trung ương tại Hà Nội

Ban hành: 12/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/02/2020
43

Công văn 434/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thực hiện kế hoạch cải cách tài chính công năm 2020 và báo cáo kết quả thực hiện

Ban hành: 10/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/02/2020
44

Công văn 937/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc tổ chức Hội nghị trực tuyến Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử với các Ban Chỉ đạo xây dựng Chính phủ điện tử, Chính quyền điện tử Bộ, ngành, địa phương

Ban hành: 07/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2020
45

Thông báo 42/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa

Ban hành: 05/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
46

Thông báo 40/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Trà Vinh

Ban hành: 04/02/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/02/2020
47

Thông báo 33/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Nam

Ban hành: 30/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2020
48

Công điện 122a/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020

Ban hành: 30/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2020
49

Thông báo 30/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban chỉ đạo Trung ương Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tại phiên họp tổng kết năm 2019, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020

Ban hành: 23/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
50

Thông báo 25/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về phát biểu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Hội nghị Tổng kết thực hiện kế hoạch năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020 của Tập đoàn điện lực Việt Nam

Ban hành: 20/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2020
51

Thông báo 6/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Cà Mau

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/01/2020
52

Công văn 24/TTg-NN của Thủ tướng Chính phủ về việc đính chính Quyết định 34/2019/QĐ-TTg

Ban hành: 08/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2020
53

Hướng dẫn 03/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2020

Ban hành: 03/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/01/2020
54

Hướng dẫn 01/HD-VKSTC của Viện kiểm sát nhân dân tối cao về công tác kiểm sát việc giải quyết các vụ án hành chính, vụ việc kinh doanh, thương mại, lao động và những việc khác theo quy định của pháp luật năm 2020

Ban hành: 02/01/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/2020
55

Công văn 11757/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt Khung Kiến trúc Chính phủ điện tử Việt Nam, phiên bản 2.0

Ban hành: 26/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2019
56

Công văn 6704/BTNMT-TCCB của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc triển khai điều tra xã hội học phục vụ xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 13/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/12/2019
57

Kế hoạch 4621/KH-BHXH của Bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc cải cách hành chính năm 2020

Ban hành: 09/12/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/03/2020
58

Công văn 5149/LĐTBXH-VP của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc triển khai sử dụng Phần mềm tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị, chất vấn trên Hệ thống thông tin Bộ với người dân và doanh nghiệp

Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
59

Công văn 5143/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
60

Công văn 5144/LĐTBXH-KHTC của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc thông báo thực hiện văn bản mới ban hành

Ban hành: 29/11/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2019
Vui lòng đợi