Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.240 văn bản: Hành chính
01

Công văn 8665/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác thi hành án hành chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
02

Công văn 12367/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xây dựng Đề án “Số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử của Bộ Giao thông Vận tải” theo Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
03

Công văn 8445/VPCP-TKBT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ theo Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
04

Thông báo 509/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Lĩnh vực: Hành chính;Giao thông Tải về
Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
05

Công văn 8400/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc bảo trì, tối ưu kênh truyền các hệ thống Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ quản lý

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
06

Công văn 12093/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
07

Công văn 8350/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
08

Báo cáo 1753/BC-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết quả thực hiện công tác dân tộc tháng 10 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 12/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2021
09

Công văn 8252/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị sau giám sát của Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính Tải về
Ban hành: 11/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
10

Thông báo 1724/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc tại Hội nghị giao ban đánh giá kết quả công tác tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11 năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 10/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/11/2021
11

Công văn 5614/BNV-VTLTNN của Bộ Nội vụ về việc lưu trữ hồ sơ thủ tục hành chính điện tử

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 09/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
12

Công văn 9458/BYT-CNTT của Bộ Y tế về việc hướng dẫn Quy trình xử lý phản ánh thông tin tiêm chủng COVID-19

Lĩnh vực: Y tế-Sức khỏe;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 08/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2021
13

Công văn 04/CV-CĐBTP của Công đoàn Bộ Tư pháp về việc thực hiện Hướng dẫn rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao “Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam” cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch;COVID-19 Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
14

Công văn 8150/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc thực hiện kiến nghị của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo năm 2021

Lĩnh vực: Hành chính;Tư pháp-Hộ tịch Tải về
Ban hành: 05/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2021
15

Công văn 8059/VPCP-PL của Văn phòng Chính phủ về xử lý kết quả rà soát văn bản quy phạm pháp luật

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 03/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2021
16

Thông báo 286/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về Đề nghị xây dựng Luật giá (sửa đổi), Đề nghị xây dựng Luật phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) và Đề nghị xây dựng Luật bảo hiểm y tế (sửa đổi)

Lĩnh vực: Hành chính;Bảo hiểm Tải về
Ban hành: 27/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
17

Công văn 1889/TTCP-KHTH của Thanh tra Chính phủ về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch thanh tra năm 2022

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/10/2021
18

Hướng dẫn 438/HD-CĐVC của Công đoàn Viên chức Việt Nam về việc rà soát, lập hồ sơ đề nghị trao "Sổ tiết kiệm Công đoàn Việt Nam" cho trẻ em mồ côi là con đoàn viên công đoàn tử vong vì dịch Covid-19

Lĩnh vực: Chính sách;Hành chính;COVID-19 Tải về
Ban hành: 26/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2021
19

Quy định 37-QĐ/TW của Ban Chấp hành Trung ương về những điều đảng viên không được làm

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 25/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/10/2021
20

Công văn 11075/BGTVT-TC của Bộ Giao thông Vận tải về việc kiểm tra và gửi danh mục văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến lĩnh vực quản lý Nhà nước của Bộ Tài chính

Lĩnh vực: Hành chính Tải về
Ban hành: 20/10/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2021
Vui lòng đợi