Tra cứu Công văn về Hành chính

Có tất cả 2.254 văn bản: Hành chính
01

Công văn 8899/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam về tình hình thực hiện thủ tục hành chính trên Cổng dịch vụ công quốc gia

Ban hành: 06/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
02

Công văn 8869/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện kết quả Quyết định 19/2014/QĐ-TTg

Ban hành: 04/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2021
03

Thông báo 324/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp về các vấn đề Đại biểu Quốc hội chất vấn tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/12/2021
04

Công văn 12869/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội Đôn Tuấn Phong

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
05

Công văn 8836/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện thủ tục hành chính

Ban hành: 03/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/12/2021
06

Công văn 12843/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo kết quả gửi, nhận văn bản điện tử và xử lý hồ sơ trên môi trường mạng

Ban hành: 02/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
07

Thông báo 1878/TB-UBDT của Ủy ban Dân tộc về kết luận của Bộ trưởng, Chủ nhiệm tại Hội ý Lãnh đạo Ủy ban tuần 49

Ban hành: 01/12/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
08

Thông báo 2767/TB-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc hoãn chương trình làm việc của Cục Đường sắt Việt Nam tại các tỉnh Thừa Thiên Huế, Quảng Nam, Hải Phòng (theo Quyết định 677/QĐ-CĐSVN ngày 16/11/2021 của Cục Đường sắt Việt Nam)

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
09

Công văn 12688/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc chuẩn bị nội dung làm việc của Thường trực Chính phủ với Lãnh đạo Thành phố Đà Nẵng

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
10

Thông báo 547/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Ngọc Đông tại cuộc họp giao ban công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021

Ban hành: 30/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
11

Hướng dẫn 02-HD/UBKTTW của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc thực hiện Quy định về những điều đảng viên không được làm

Ban hành: 29/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/12/2021
12

Thông báo 320/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 28/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2021
13

Công văn 8665/VPCP-V.I của Văn phòng Chính phủ về việc chỉ đạo công tác thi hành án hành chính

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/2021
14

Thông báo 545/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại cuộc họp về công tác quyết toán dự án hoàn thành

Ban hành: 26/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/12/2021
15

Công văn 12367/BGTVT-VP của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống kê số lượng hồ sơ, tài liệu phục vụ việc xây dựng Đề án “Số hóa, lưu trữ hồ sơ, tài liệu điện tử của Bộ Giao thông Vận tải” theo Quyết định 458/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2021
16

Công văn 8445/VPCP-TKBT của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai nhiệm vụ theo Báo cáo giải trình và trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

Ban hành: 18/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
17

Thông báo 509/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thể tại buổi làm việc với Lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn

Ban hành: 17/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/11/2021
18

Công văn 8400/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc bảo trì, tối ưu kênh truyền các hệ thống Chính phủ điện tử do Văn phòng Chính phủ quản lý

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2021
19

Công văn 12093/BGTVT-TTr của Bộ Giao thông Vận tải về việc báo cáo việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 01/7/2016 đến 01/7/2021

Ban hành: 16/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/11/2021
20

Công văn 8350/VPCP-TH của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021

Ban hành: 15/11/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2021
Vui lòng đợi