Tra cứu Công văn về Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.260 văn bản: Hải quan
81

Thông báo 1259/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là băng thép phủ PE 2 mặt, dạng dải, không hợp kim

82

Thông báo 1263/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Nhựa Polyamide

83

Thông báo 1258/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là băng thép phủ PE 2 mặt, dạng dải, không hợp kim

84

Thông báo 1260/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Băng thép phủ PE 2 mặt, cán nóng, dạng dải, không hợp kim

85

Thông báo 1255/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thép không hợp kim cán phẳng, dạng lượn sóng

86

Thông báo 1277/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là hỗn hợp dung môi đã được pha loãng dùng để chống ôxy hóa và chống tĩnh điện trên bề mặt nhựa AQUACER 513

87

Thông báo 1269/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Finepinoleoil dầu thực vật không bay hơi

88

Thông báo 1264/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Ống thép mặt cắt hình chữ nhật

89

Thông báo 1257/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là thép không hợp kim, cán phẳng

90

Thông báo 1267/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là băng thép phủ PE 2 mặt, dạng dải, không hợp kim

91

Thông báo 1209/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là thép cuộn cán nguội, cán phẳng, không hợp kim, chưa tráng phủ mạ, quy cách không đồng nhất

92

Thông báo 1207/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là PELLVIT MN - Chế phẩm hoàn tất thuộc da

93

Thông báo 1218/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe ROFOLA hỗ trợ giảm thoái hóa võng mạc, giảm nguy cơ xơ vỡ động mạch

94

Thông báo 1211/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Gia vị KCCH-CTE nguyên liệu sản xuất bánh Snack

95

Thông báo 1216/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Thực phẩm bảo vệ sức khỏe MOM 280Day

96

Thông báo 1220/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Bột phô mai Edam Cheese 55214 CP

97

Thông báo 1219/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Chất tạo màng cho màng film 7028

98

Thông báo 1214/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Gạch chịu lửa thùng trung gian (tundish well block) hình trụ

99

Thông báo 1213/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là JTR/TL / Nhóm Chế phẩm xúc tác (GD 0286 (11/2/11)

100

Thông báo 1212/TB-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc kết quả phân loại đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu là Firmoso F2DF2 - chế phẩm từ củ cải đường (chất phụ trợ thực phẩm có chứa xenluloza) (nguyên liệu sản xuất bánh Snack)