Danh mục

Tra cứu Công văn về Hải quan

Có tất cả 3.185 văn bản: Hải quan
61

Công văn 12253/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Ban hành: 18/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
62

Công văn 7007/TCHQ-PTPL của Tổng cục Hải quan về việc giám định mặt hàng giấy của Công ty cổ phần Giấy Sài Gòn

Ban hành: 13/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
63

Công văn 6931/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc gia hạn thời hạn ra quyết định xử phạt

Ban hành: 10/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
64

Công văn 916/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý và Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 04/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
65

Công văn 11648/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Ban hành: 03/12/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2020
66

Công văn 6619/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh bản khai hàng hóa của Hãng tàu Maersk Line

Ban hành: 23/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
67

Công văn 10851/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Ban hành: 12/11/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/08/2020
68

Công văn 9520/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

Ban hành: 05/10/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2020
69

Công văn 4951/TCHQ-CCHĐH của Tổng cục Hải quan về việc phúc tập hồ sơ hải quan điện tử

Ban hành: 18/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
70

Công văn 4711/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc thành lập kho ngoại quan nằm ngoài khu vực cảng biển quốc tế

Ban hành: 10/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
71

Công văn 4688/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vận đơn chở suốt và vận đơn trực tiếp

Ban hành: 07/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
72

Công văn 4687/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thủ tục hải quan

Ban hành: 07/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
73

Công văn 593/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

Ban hành: 06/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
74

Công văn 4664/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xử lý hàng hóa quá thời hạn gửi kho ngoại quan

Ban hành: 06/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
75

Công văn 594/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

Ban hành: 06/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2012
76

Công văn 4651/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc xác minh C/O mẫu D

Ban hành: 06/09/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2012
77

Công văn 581/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc lập 02 bản lược khai hàng hóa (Cargo manifest)

Ban hành: 31/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2012
78

Công văn 4538/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc áp mã mặt hàng cáp quang chống sét và hộp đầu nối

Ban hành: 29/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2012
79

Công văn 4509/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

Ban hành: 28/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/08/2012
80

Công văn 570/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia

Ban hành: 24/08/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2012
Vui lòng đợi