Tra cứu Công văn về Hải quan

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 3.191 văn bản: Hải quan
101

Công văn 4111/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa mặt hàng chất làm đầy da

102

Công văn 4073/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại mặt hàng tầm nhựa polycacbonate

103

Công văn 508/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc nghiệp vụ

104

Công văn 502/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O

105

Công văn 3985/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn thực hiện Thông tư 117/2011/TT-BTC ngày 15/08/2011 hướng dẫn thủ tục hải quan đối với hàng hóa gia công với thương nhân nước ngoài

106

Công văn 3949/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thủ tục hải quan hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

107

Công văn 6895/BCT-KHCN của Bộ Công Thương về việc chứng nhận sản phẩm có chứng chỉ chất lượng để thông quan

108

Công văn 3942/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc di chuyển đến địa điểm kiểm tra tập trung

109

Công văn 3906/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

110

Công văn 3882/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về thủ tục hải quan đối với hàng kinh doanh tạm nhập tái xuất

111

Công văn 3855/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc đăng thông tin về cải tiến chất liệu trang phục Hải quan

112

Công văn 472/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc xác minh chữ ký C/O mẫu E

113

Công văn 471/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc vướng mắc C/O mẫu E

114

Công văn 3796/TCHQ-TVQT của Tổng cục Hải quan về việc hướng dẫn, quy định chi tiết một số nội dung về công tác quản lý, sử dụng tài sản tại các đơn vị Hải quan

115

Công văn 460/GSQL-GQ3 của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục hải quan đối với phương tiện vận tải của đoàn caravan Việt Nam đi du lịch Campuchia và Thái Lan

116

Công văn 3639/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc điều chỉnh bản khai hàng hóa

117

Công văn 3568/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thực hiện Quyết định 05/2012/QĐ-TTg

118

Thông báo 377A/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp lần thứ nhất Ban chỉ đạo và Tổ công tác của Bộ Giao thông Vận tải về cơ chế một cửa ASEAN và cơ chế hải quan một cửa quốc gia

119

Công văn 3526/TCHQ-KTSTQ của Tổng cục Hải quan về việc áp dụng chế độ ưu tiên theo Thông tư 63/2011/TT-BTC

120

Công văn 9327/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc thí điểm thủ tục hải quan đối với hàng quá cảnh đóng ghép chung container với hàng nhập khẩu, hàng xuất khẩu vận chuyển đường bộ