Tra cứu Công văn về Hải quan

Có tất cả 3.183 văn bản: Hải quan
21

Công văn 4395/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc chấn chỉnh các kho hàng không quốc tế tại Cảng hàng không Nội Bài

Ban hành: 30/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2020
22

Công văn 3585/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc công khai thủ tục hành chính

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
23

Công văn 3584/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp Quyết định miễn trừ biện pháp tự vệ của Bộ Công Thương trong bộ hồ sơ hải quan

Ban hành: 03/06/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
24

Công văn 2404/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
25

Công văn 2405/TCHQ-CNTT của Tổng cục Hải quan về việc triển khai thực hiện Cơ chế một cửa quốc gia

Ban hành: 15/04/2020
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/2020
26

Công văn 5181/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc trả lại hồ sơ đề nghị xác định trước mã số

Ban hành: 13/08/2019
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
27

Công văn 7016/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc xác định trị giá hải quan

Ban hành: 28/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/12/2018
28

Công văn 6592/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
29

Công văn 6591/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại "Ổ trượt"

Ban hành: 09/11/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2018
30

Công văn 6015/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc vướng mắc phân loại mặt hàng đồ nội thất bằng gỗ, mảnh cabin rời

Ban hành: 12/10/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/10/2018
31

Công văn 985/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 13/02/2018
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2020
32

Công văn 6930/TCHQ-PC của Tổng cục Hải quan về việc miễn xử phạt

Ban hành: 10/12/2017
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
33

Công văn 5672/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc in và lưu trữ tờ khai hải quan

Ban hành: 17/06/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/06/2016
34

Công văn 2632/TCHQ-GSQL của Tổng cục Hải quan về việc nộp bổ sung C/O

Ban hành: 31/03/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2020
35

Công văn 228/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về thủ tục công nhận đại lý làm thủ tục hải quan

Ban hành: 20/03/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2020
36

Công văn 14598/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về vướng mắc thông quan

Ban hành: 08/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2014
37

Công văn 1457/GSQL-TH của Cục Giám sát quản lý về Hải quan về việc công tác giám sát hải quan theo Quyết định 2344/QĐ-TCHQ

Ban hành: 03/11/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2014
38

Công văn 14397/BTC-TCHQ của Bộ Tài chính về việc xử lý vướng mắc tại Thông tư 128/2013/TT-BTC, Thông tư 22/2014/TT-BTC và ghi nhãn hàng hóa

Ban hành: 10/10/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/11/2014
39

Công văn 5628/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc phân loại hàng hóa

Ban hành: 25/09/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2013
40

Công văn 4453/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc thông báo triển khai phối hợp thu ngân sách nhà nước qua Ngân hàng thương mại tại các Cục Hải quan tỉnh, thành phố

Ban hành: 02/08/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2013
Vui lòng đợi