Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 442 văn bản: Giao thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 90:2019/BGTVT Động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 76:2019/BGTVT Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 75:2019/BGTVT Động cơ sử dụng cho xe đạp điện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 28/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển

Lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

Lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ3:2019 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2018/BGTVT Chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

Lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT Gương dùng cho xe ô tô

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 91:2019/BGTVT Ắc quy sử dụng cho mô tô điện, xe gắn máy điện

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2019/BGTVT Kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2019/BGTVT Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 47:2019/BGTVT Ắc quy chì - axít, Lithium - ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QC 120:2019/BGTVT Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
Ban hành: 26/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 3: Yêu cầu an toàn

Lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-4:2018 IEC TR 62660-4:2017 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 4: Phương pháp thử nghiệm thay thế cho thử nghiệm ngắn mạch bên trong của TCVN 12241-3 (IEC 62660-3)

Lĩnh vực: Công nghiệp; Giao thông Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
Vui lòng đợi