Văn bản Luật Giao thông - Tiêu chuẩn Việt Nam

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 710 văn bản: Giao thông
05
06

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13599-3:2022 ISO 15784-3:2008 Hệ thống giao thông thông minh (ITS) – Trao đổi dữ liệu với các mô đun giao tiếp bên đường – Phần 3: Hồ sơ ứng dụng – Trao đổi dữ liệu (AP-DATEX)

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
07

Tiêu chuẩn quốc gia TCVN 13600-2:2022 ISO 14827-2:2005 Hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Giao diện dữ liệu giữa các trung tâm phục vụ hệ thống giám sát và thông tin giao thông – Phần 2: DATEX-ASN

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
08
09
10
18

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 13338-1:2021 Ứng dụng đường sắt - Phối hợp cách điện - Phần 1: Yêu cầu cơ bản - Khe hở không khí và chiều dài đường rò đối với các thiết bị điện, điện tử

Lĩnh vực: Giao thông Tải về
19