Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 442 văn bản: Giao thông
21

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-2:2018 IEC 62660-2:2018 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 2: Độ tin cậy và thử nghiệm quá mức

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
22

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BXD Công trình tàu điện ngầm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/03/2019
23

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 100:2018/BGTVT Hệ thống xử lý nước thải trên tàu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/10/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/11/2018
24

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 06:2018/BGTVT Tín hiệu giao thông đường sắt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
25

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 08:2018/BGTVT Khai thác đường sắt

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2018
26

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 15:2018/BGTVT Yêu cầu an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện giao thông đường sắt khi kiểm tra định kỳ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
27

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 18:2018/BGTVT Kiểm tra, nghiệm thu toa xe khi sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 14/05/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2018
28

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 81:2014/BGTVT/SĐ1:2017 Phân cấp và đóng du thuyền-Sửa đổi 1:2017

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
29

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ2:2017 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép-Sửa đổi 2:2017

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
30

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 49:2012/BGTVT/SĐ1:2017 Phân cấp và giám sát kỹ thuật giàn cố định trên biển-Sửa đổi 1:2017

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
31

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 Trang bị an toàn tàu biển-Sửa đổi 1:2017

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
32

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
33

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
34

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT Đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
35

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2017/BGTVT Lốp hơi dùng cho ô tô

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
36

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT Kính an toàn của xe ô tô

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 22/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
37

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2011/BGTVT/SĐ2:2016 Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 22/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
38

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BGTVT/SĐ1:2016 Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 15/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
39

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 97:2016/BGTVT Thiết bị nâng trên các công trình biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 04/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
40

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 96:2016/BGTVT Thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 20/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
Vui lòng đợi