Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 442 văn bản: Giao thông
01

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 90:2019/BGTVT Động cơ sử dụng cho xe mô tô điện, xe gắn máy điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
02

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 76:2019/BGTVT Ắc quy sử dụng cho xe đạp điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
03

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 75:2019/BGTVT Động cơ sử dụng cho xe đạp điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 11/11/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2020
04

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 36:2019/BLĐTBXH Phương tiện bảo vệ cá nhân - Giày ủng an toàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 16/09/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/10/2019
05

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 103:2019/BGTVT Đơn vị đăng kiểm xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/09/2019
06

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 101:2018/BGTVT Cơ sở đóng mới, sửa chữa tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
07

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 102:2018/BGTVT An toàn lao động và kỹ thuật nồi hơi lắp đặt trên phương tiện, thiết bị thăm dò và khai thác trên biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
08

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ3:2019 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
09

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2018/BGTVT Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
10

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 22:2018/BGTVT Chế tạo và kiểm tra phương tiện, thiết bị xếp dỡ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2019
11

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 82:2019/BGTVT Ô tô khách thành phố để người khuyết tật tiếp cận sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
12

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 33:2019/BGTVT Gương dùng cho xe ô tô

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
13

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 91:2019/BGTVT Ắc quy sử dụng cho mô tô điện, xe gắn máy điện

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
14

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 52:2019/BGTVT Kết cấu an toàn chống cháy của xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
15

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2019/BGTVT Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
16

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 47:2019/BGTVT Ắc quy chì - axít, Lithium - ion dùng cho xe mô tô, xe gắn máy

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/08/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2019
17

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 104:2019/BGTVT Hệ thống thiết bị phòng vệ đường ngang cảnh báo tự động

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 05/07/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2019
18

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN QC 120:2019/BGTVT Cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo của cơ sở đào tạo, huấn luyện thuyền viên hàng hải

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 26/04/2019
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2019
19

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-3:2018 IEC 62660-3:2016 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 3: Yêu cầu an toàn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2019
20

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12241-4:2018 IEC TR 62660-4:2017 Pin lithium-ion thứ cấp dùng để truyền lực cho phương tiện giao thông đường bộ chạy điện - Phần 4: Phương pháp thử nghiệm thay thế cho thử nghiệm ngắn mạch bên trong của TCVN 12241-3 (IEC 62660-3)

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 28/12/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2019
Vui lòng đợi