Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 475 văn bản: Giao thông
41

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 42:2015/BGTVT/SĐ1:2017 Trang bị an toàn tàu biển-Sửa đổi 1:2017

Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/06/2018
42

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 99:2017/BGTVT Kiểm soát và quản lý nước dằn và cặn nước dằn tàu biển

Ban hành: 04/04/2018
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/06/2018
43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 67:2017/BGTVT Thiết bị chịu áp lực trên phương tiện giao thông vận tải và phương tiện, thiết bị thăm dò, khai thác trên biển

Ban hành: 26/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 35:2017/BGTVT Đặc tính quang học đèn chiếu sáng phía trước của phương tiện giao thông cơ giới đường bộ

Ban hành: 22/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 34:2017/BGTVT Lốp hơi dùng cho ô tô

Ban hành: 22/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
46

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 32:2017/BGTVT Kính an toàn của xe ô tô

Ban hành: 22/09/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 17:2011/BGTVT/SĐ2:2016 Quy phạm ngăn ngừa ô nhiễm do phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 22/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
48

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 01:2008/BGTVT/SĐ1:2016 Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa vỏ thép chở xô hóa chất nguy hiểm

Ban hành: 15/05/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
49

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 97:2016/BGTVT Thiết bị nâng trên các công trình biển

Ban hành: 04/04/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 96:2016/BGTVT Thiết bị nâng trên các phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 20/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
51

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2016/BGTVT Giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ

Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
52

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
53

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 94:2016/BGTVT Báo động và chỉ báo trên tàu biển

Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
54

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ1:2016 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
55

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 98:2017/BGTVT Hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 20/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
56

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37101:2018 Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6439:2008 ISO 4106:2004 Mô tô-Quy tắc thử động cơ-Công suất hữu ích

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7880:2008 Phương tiện giao thông đường bộ-Tiếng ồn phát ra từ ô tô-Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
Vui lòng đợi