Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 442 văn bản: Giao thông
41

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 03:2016/BGTVT Giám sát và đóng tàu biển cỡ nhỏ

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2018
42

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 26:2016/BGTVT Các hệ thống ngăn ngừa ô nhiễm biển của tàu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
43

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 94:2016/BGTVT Báo động và chỉ báo trên tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
44

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 21:2015/BGTVT/SĐ1:2016 Phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 14/03/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
45

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 98:2017/BGTVT Hệ thống phòng học chuyên môn, phòng thi, kiểm tra; xưởng thực hành; khu vực dạy thực hành lái và vận hành máy của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thủy nội địa

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 20/01/2017
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2017
46

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 95:2016/BGTVT Phân cấp và đóng phương tiện thủy nội địa chế tạo bằng vật liệu polypropylen copolyme

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 20/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
47

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 93:2016/BGTVT Vận hành, bảo trì đường sắt đô thị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 19/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
48

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 105:2016/BTTTT Thiết bị vô tuyến trong nghiệp vụ di động hàng không băng tần 117,975-137 MHz dùng trên mặt đất sử dụng điều chế AM

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2017
49

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 104:2016/BTTTT Thiết bị chỉ góc hạ cánh trong hệ thống vô tuyến dẫn đường hàng không

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 07/12/2016
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2017
50

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 65:2015/BGTVT Đánh giá năng lực cơ sở chế tạo và cung cấp dịch vụ tàu biển

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 09/11/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/12/2017
51

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia QCVN 53:2013/BGTVT Yêu cầu an toàn chống cháy của vật liệu sử dụng trong kết cấu nội thất xe cơ giới

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 01/11/2013
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/09/2019
52

Tiêu chuẩn Việt Nam TCVN 6282:2003 Quy phạm kiểm tra và chế tạo các tàu làm bằng chất dẻo cốt sợi thủy tinh

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/08/2019
53

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 37101:2018 Hạ phát triển bền vững cho cộng đồng - Hệ thống quản lý về phát triển bền vững - Các yêu cầu và hướng dẫn sử dụng

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
54

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12660:2019 Tro xỉ nhiệt điện đốt than làm nền đường ô tô - Yêu cầu kỹ thuật, thi công và nghiệm thu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2019
55

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 6439:2008 ISO 4106:2004 Mô tô-Quy tắc thử động cơ-Công suất hữu ích

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/11/2018
56

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7880:2008 Phương tiện giao thông đường bộ-Tiếng ồn phát ra từ ô tô-Yêu cầu và phương pháp thử trong phê duyệt kiểu

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
57

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12269:2018 Biển chỉ dẫn đường sắt đô thị

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
58

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 12250:2018 Cảng thủy nội địa-Công trình bến-Yêu cầu thiết kế

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2018
59

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7973-2:2008 ISO 13232-2:2005 Mô tô-Quy trình thử và phân tích để nghiên cứu đánh giá các thiết bị lắp trên mô tô để bảo vệ người lái khi đâm xe-Phần 2: Định nghĩa các điều kiện va chạm liên quan đến dữ liệu tai nạn

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2018
60

Tiêu chuẩn Quốc gia TCVN 7982-1:2008 ISO 18185-1:2007 Công te nơ chở hàng-Dấu niêm phong điện tử-Phần 1: Giao thức truyền thông

Thuộc tính Nội dung Lược đồ Tiêu chuẩn liên quan Tải về
Ban hành: 0
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/12/2018
Vui lòng đợi