Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 9.067 văn bản: Giao thông
8901

Quyết định 730/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế về tổ chức và quản lý bến xe ôtô khách

Ban hành: 24/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
8902

Quyết định 592/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành những quy định về kỹ thuật, trình tự khi tiến hành giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án xây dựng công trình giao thông

Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2019
8903

Công ước năm 1999 của Liên Hiệp Quốc về bắt giữ tàu

Ban hành: 12/03/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
8904

Quyết định 41/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế quản lý an toàn trong các hoạt động dầu khí

Ban hành: 08/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2011
8905

Quyết định 23/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 3 Km0 - Km69 đoạn Cầu Đuống - Thái Nguyên

Ban hành: 03/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2004
8906

Quyết định 22/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Cam Thịnh Km 1517 tỉnh Khánh Hoà

Ban hành: 01/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
8907

Quyết định 21/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Diên Phú Km 1453 tỉnh Khánh Hoà

Ban hành: 01/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
8908

Thông tư 16/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện thuế cước đối với hoạt động kinh doanh vận chuyển hàng hoá bằng tàu biển của các hãng vận tải nước ngoài vào Việt Nam khai thác vận tải

Ban hành: 04/02/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
8909

Quyết định 14/1999/QĐ/BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường Quốc lộ 1A trạm Bừn Lức Km 1933 tỉnh Long An

Ban hành: 29/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
8910

Quyết định 13/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường quốc lộ 1A trạm Trảng Bom km 1847 tỉnh Đồng Nai

Ban hành: 29/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2003
8911

Thông tư 05/1999/TT/BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi bổ sung điểm 3 mục I Thông tư số 57/1998/TT/BTC ngày 27/4/1998.

Ban hành: 13/01/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2005
8912

Quyết định 31/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Quy chế quản lý, sử dụng, khai thác đảm bảo an toàn giao thông quốc lộ 5

Ban hành: 02/01/1999
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/1999
8913

Thông tư 05/1998/TT-BTS của Bộ Thuỷ sản về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 72/1998/NĐ-CP ngày 15/9/1998 của Chính phủ về đảm bảo an toàn cho người và phương tiện nghề cá hoạt động trên biển

Ban hành: 29/12/1998
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/04/1999
8914

Quyết định 23/12/1998 của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Điều lệ tạm thời về tổ chức và hoạt động của Cục Đường bộ Việt Nam

Ban hành: 23/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/05/2004
8915

Thông tư liên tịch 161/1998/TTLT/TC-GTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính và chế độ cấp phát thanh toán đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong lĩnh vực quản lý, sửa chữa cơ sở hạ tầng đường sắt

Ban hành: 16/12/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
8916

Nghị định 99/1998/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý mua, bán tàu biển

Ban hành: 28/11/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/04/2003
8917

Quyết định 2597/1998/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe

Ban hành: 19/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8918

Quyết định 2578/QĐ/1998/GTVT-CGĐ của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành nội dung, danh mục hồ sơ hoàn công công trình giao thông cầu, đường bộ

Ban hành: 14/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2015
8919

Quyết định 1327/1998/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí đi qua cầu Gianh

Ban hành: 03/10/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/10/2004
8920

Nghị định 78/1998/NĐ-CP của Chính phủ về bổ sung, sửa đổi một số điều của Nghị định số 49/CP ngày 26/7/1995 của Chính phủ

Ban hành: 26/09/1998
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
Vui lòng đợi