Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.097 văn bản: Giao thông
21

Công văn 2520/BGTVT-VT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đảm bảo chấp hành đúng quy định về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

22
23

Quyết định 807/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc kiện toàn nhân sự Ban An toàn giao thông tỉnh Thanh Hoá

24

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường giao thông từ xã Thọ Thanh đi xã Xuân Cẩm, huyện Thường Xuân (Chương trình 30a)

25

Quyết định 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt dự án Đường giao thông bản Tang đi bản Sậy, xã Trung Thành, huyện Quan Hoá (Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững)

26

Công văn 127/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Khung chính sách về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt sông Hóa và đoạn tuyến qua Hải Phòng của tuyến đường bộ từ Thành phố Thái Bình đi cầu Nghìn

27

Quyết định 308/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc kiện toàn Ban An toàn giao thông tỉnh Yên Bái

28

Công văn 124/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới

29
30

Quyết định 226/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong lĩnh vực trọng tâm, liên ngành của Bộ Giao thông Vận tải năm 2023

31

Quyết định 08/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật, định mức chi phí áp dụng đối với dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước thuộc lĩnh vực giao thông vận tải trên địa bàn tỉnh Nam Định

32

Công văn 1535/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn 1

33

Kế hoạch 43/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định về việc phòng, chống tai nạn giao thông do xe khách gây ra trên địa bàn tỉnh Bình Định

34

Quyết định 237/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường Dự án “Đường từ Khu công nghiệp Phúc Sơn (Khu dân cư Đồng Điểm) đi tỉnh lộ 294 (thôn Mai Hoàng) xã Phúc Sơn, huyện Tân Yên”

35

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên về việc ban hành Quy định về điều kiện, tiêu chuẩn quy hoạch, bổ nhiệm chức danh Trưởng phòng, Phó Trưởng phòng và tương đương thuộc Ban Quản lý dự án các công trình Giao thông tỉnh Điện Biên

36

Quyết định 211/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Hội đồng thẩm định quy hoạch Cảng hàng không Pleiku thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050

37

Quyết định 193/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành tiêu chuẩn, định mức diện tích chuyên dùng phục vụ nhiệm vụ đặc thù của các Cảng vụ hàng không

38

Quyết định 02/2023/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang quy định về tổ chức, quản lý hoạt động của bãi đỗ xe trên địa bàn tỉnh Hà Giang

39
40