Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 7.539 văn bản: Giao thông
01

Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Lê Văn Thành tại cuộc họp xem xét việc đầu tư mở rộng cầu Như Nguyệt trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
02

Công văn 9972/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc hỗ trợ, tạo điều kiện cho Ban quản lý dự án Mỹ Thuận đi kiểm tra các Dự án trọng điểm được Bộ Giao thông Vận tải giao quản lý, điều hành

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
03

Công văn 9971/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung kinh phí khảo sát, điều tra kinh tế xã hội Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc sử dụng nguồn từ Quỹ dự phòng Covid-19 của Chương trình Aus4Transport

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
04

Công văn 9969/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường tổ chức đấu thầu qua mạng các gói thầu thuộc phạm vi quản lý của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 24/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
05

Công văn 4051/CHK-ANHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc triển khai thực hiện Quyết định 1541/QĐ-CHK ngày 14/9/2021

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
06

Quyết định 1703/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu TV-08: Tư vấn giám sát môi trường độc lập, Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
07

Công văn 9913/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất xin ý kiến Nhà tài trợ EDCF về Hồ sơ mời thầu Gói thầu XL-01 thuộc Dự án Cải tạo cầu yếu và cầu kết nối trên các quốc lộ (Giai đoạn I), sử dụng vốn vay EDCF của Chính phủ Hàn Quốc

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
08

Quyết định 1602/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng đường cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu (giai đoạn 1) theo phương thức đối tác công tư (PPP)

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
09

Quyết định 1709/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu số 5C: Thi công rà phá bom mìn, vật nổ thuộc Dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Thành phố Long Xuyên

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
10

Quyết định 1704/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Chi cục Đường thuỷ nội địa khu vực trực thuộc Cục Đường thủy nội địa Việt Nam

Ban hành: 23/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
11

Quyết định 505/QĐ-CĐSVN của Cục Đường sắt Việt Nam về việc đính chính nội dung Quyết định 768/QĐ-CĐSVN ngày 31/12/2020

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2021
12

Công văn 3350/SGDĐT-CTTT của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội về việc bảo đảm an ninh an toàn trường học, giáo dục an toàn giao thông năm học 2021-2022

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
13

Công văn 9865/BGTVT-KHCN của Bộ Giao thông Vận tải về các tiêu chuẩn sử dụng để tham chiếu cho công tác thiết kế - Dự án kết nối giao thông với các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
14

Thông tư 20/2021/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa doanh nghiệp được giao quản lý tài sản kết cấu hạ tầng hàng không với cơ quan thực hiện chức năng quản lý Nhà nước chuyên ngành hàng không

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
15

Công văn 9852/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn áp dụng định mức cho hoạt động quy hoạch

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
16

Quyết định 29/2021/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hải Phòng về việc ban hành Quy chế quản lý hoạt động vận tải hành khách công cộng bằng xe buýt trên địa bàn Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
17

Công văn 1195/TTg-CN của Thủ tướng Chính phủ về Báo cáo của Chính phủ về tình hình thực hiện dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
18

Công văn 2711/CQLXD-CCPN của Cục Quản lý xây dựng và Chất lượng công trình giao thông về việc thẩm định dự toán dự án đầu tư xây dựng tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh Thành phố Long Xuyên

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
19

Công văn 9863/BGTVT-KHĐT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cung cấp vốn vay JICA cho Dự án mở rộng đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
20

Công văn 9854/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông Vận tải về việc thống nhất gửi kết quả đánh giá Hồ sơ đề xuất tài chính, danh sách xếp hạng nhà thầu Gói thầu TV-01 thuộc Dự án Kết nối giao thông các tỉnh miền núi phía Bắc

Ban hành: 22/09/2021
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/09/2021
Vui lòng đợi