Văn bản Luật Giao thông

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.555 văn bản: Giao thông
01

Công văn 7989/VPCP-CN của Văn phòng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến thị trấn Sa Pa theo hình thức BOT

02

Quyết định 3231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường nối Quốc lộ 1A đi vùng Đông Duy Xuyên và đường ven biển Việt Nam

03

Quyết định 4114/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải, tỉnh Thanh Hóa

04

Quyết định 1730/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Ninh Thuận về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Ninh Thuận

05
06

Quyết định 4107/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, cải tạo đường giao thông Xuân Tín - Quảng Phú, huyện Thọ Xuân

07

Quyết định 2501/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc xếp loại đường tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh Bình Thuận do Sở Giao thông Vận tải quản lý năm 2022

08

Quyết định 1546/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ Giao thông Vận tải được tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả tại Bộ phận Một cửa

09

Quyết định 44/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Quy định khu vực, địa điểm đổ thải và quản lý hoạt động nạo vét trong vùng nước đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10
11

Quyết định 37/2022/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định tuyến đường và thời gian vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, chất thải rắn công nghiệp thông thường, chất thải nguy hại trên địa bàn tỉnh Nam Định

12

Quyết định 1548/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Phối hợp tìm kiếm, cứu nạn hàng hải Việt Nam

13

Quyết định 3231/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai về việc công bố thủ tục hành chính được ban hành mới thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải tỉnh Đồng Nai

14

Quyết định 3191/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phê duyệt dự án Sửa chữa mặt đường tuyến ĐT.606 để bảo đảm giao thông, lý trình Km14+592 - Km43+300

15

Quyết định 3183/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam về việc phân bổ nguồn kinh phí Trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 cho Sở Giao thông Vận tải để thực hiện công tác bảo trì đường bộ (lần 3)

16

Quyết định 3953/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc phê duyệt điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án đầu tư xây dựng Đường tỉnh 920 (đoạn qua Nhà máy Nhiệt điện Ô Môn), quận Ô Môn, Thành phố Cần Thơ

17
18

Quyết định 4052/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đường giao thông đến khu du lịch sinh thái biển Hải Tiến, huyện Hoằng Hóa

19

Quyết định 4048/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc phê duyệt hỗ trợ có mục tiêu từ ngân sách tỉnh cho ngân sách các huyện để đầu tư, cải tạo, sửa chữa, nâng cấp các công trình giao thông hư hỏng nặng trên địa bàn các huyện miền núi

20