Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.929 văn bản: Giao thông
8921

Quyết định 80-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giải thể các trạm kiểm soát trên các đường giao thông

Ban hành: 11/03/1987
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
8922

Quyết định về việc điều chỉnh cước vận tải hành khách và hàng hoá

Ban hành: 04/12/1985
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/01/1999
8923

Công ước của Liên Hiệp Quốc về chuyên chở hàng hóa bằng đường biển, 1978

Ban hành: 31/03/1978
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
8924

Công ước về giới hạn trách nhiệm đối với các điều kiện hàng hải 1976

Ban hành: 13/11/1976
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
8925

Công ước về an toàn sinh mạng con người trên biển - SOLAS -74

Ban hành: 01/11/1974
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/06/2020
8926

Công ước giao thông đường bộ

Ban hành: 08/11/1968
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2020
8927

Công ước về tạo thuận lợi trong giao thông hàng hải quốc tế năm 1965

Ban hành: 09/04/1965
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
8928

Công ước về công nhận quốc tế các quyền đối với tàu bay

Ban hành: 19/06/1948
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
8929

Công ước về hàng không dân dụng quốc tế

Ban hành: 07/12/1944
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/06/2020
Vui lòng đợi