Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 9.068 văn bản: Giao thông
8881

Quyết định 142/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

Ban hành: 19/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
8882

Quyết định 138/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành biểu mức thu phí qua phà Mây, Quốc lộ 37, tỉnh Thái Nguyên

Ban hành: 10/11/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
8883

Thông tư 522/1999/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ

Ban hành: 20/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/02/2000
8884

Thông tư 121/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số điểm của Thông tư số 36/1998/TT-BTC ngày 21/3/1998 của Bộ Tài chính hướng dẫn chế độ tài chính đối với Trung tâm quản lý bay dân dụng Việt Nam

Ban hành: 12/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/11/1999
8885

Quyết định 130/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 18 từ km 35 đến km 91 (trạm thu phí tại km 58)

Ban hành: 01/10/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
8886

Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ đặc khu hành chính Hồng Kông thuộc nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa về dịch vụ hàng không

Ban hành: 10/09/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2020
8887

Quyết định 1866/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Thể lệ vận chuyển hành khách bằng đường thuỷ nội địa

Ban hành: 30/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
8888

Quyết định của 1865/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Thể lệ vận chuyển, xếp dỡ, giao nhận và bảo quản hàng hoá bằng đường thuỷ nội địa

Ban hành: 30/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
8889

Quyết định 1832/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế về tổ chức, quản lý vận tải hành khách công cộng bằng xe máy

Ban hành: 26/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2005
8890

Chỉ thị 293/1999/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc kiểm tra đảm bảo an toàn các cầu đang sử dụng trên các tuyến đường trong cả nước

Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
8891

Quyết định 1666/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt điều chỉnh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 10, Quốc lộ 18 và cầu Bãi Chãy

Ban hành: 09/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2006
8892

Quyết định 1626/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành một số quy định trong công tác đấu thầu xây lắp đối với các dự án đầu tư thuộc ngành giao thông vận tải quản lý

Ban hành: 06/07/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2005
8893

Quyết định 1431/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đặt và quản lý báo hiệu đường thuỷ nội địa tại khoang thông thuyền các cầu vượt sông trên không

Ban hành: 15/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
8894

Thông tư liên tịch 02/1999/TTLT-BGTVT-TCHQ của Bộ Giao thông vận tải và Tổng cục Hải quan về việc quy định công tác phối hợp kiểm tra, giám sát đối với hàng hoá xuất nhập khẩu, hành lý của hành khách xuất nhập cảnh bằng phương tiện vận tải trên tuyến đường sắt liên vận quốc tế

Ban hành: 08/06/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2006
8895

Quyết định 1254/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý khai thác, sử dụng và đảm bảo an toàn giao thông Quốc lộ 51

Ban hành: 27/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
8896

Quyết định 58/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng đường 7km0 - km 36 đoạn Diễn Châu - Đô Lương

Ban hành: 25/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
8897

Quyết định 54/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành Mức thu phí sử dụng quốc lộ 5 trạm Quán Toan Thành phố Hải Phòng

Ban hành: 19/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
8898

Thông tư 48/1999/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc sử dụng tiền thu từ xử phạt hành chính đối với các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 06/05/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2004
8899

Quyết định 39/1999/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 14 km 352 - km 402 đoạn Buôn Ma Thuột - Buôn Hồ

Ban hành: 07/04/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
8900

Quyết định 727/1999/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục tuyến vận tải hành khách liên tỉnh hiện hành bằng phương tiện đường bộ

Ban hành: 24/03/1999
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/1999
Vui lòng đợi