Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 9.075 văn bản: Giao thông
8861

Thông tư 238/2000/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc sửa đổi Thông tư số 522/1999/TT-BGTVT ngày 20/10/1999 hướng dẫn đăng ký, cấp biển số và kiểm tra an toàn kỹ thuật các loại xe, máy chuyên dùng thi công đường bộ

Ban hành: 14/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
8862

Thông tư 239/2000/TT-BGTVT hướng dẫn Nghị định 92/1999/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải do Bộ Giao thông vận tải ban hành

Ban hành: 14/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
8863

Thông tư liên tịch 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn chế độ quản lý tài chính đối với doanh nghiệp Nhà nước hoạt động công ích trong ngành đăng kiểm

Ban hành: 14/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
8864

Thông tư 50/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng phí, lệ phí cảng vụ đường thuỷ nội địa

Ban hành: 02/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
8865

Quyết định 89/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng quốc lộ 20 tại trạm thu phí km 51+940 Định Quán-Đồng Nai từ km0 đến km128 và tại trạm thu phí km 203+500 Đức Trọng-Lâm Đồng từ km 129 đến km232

Ban hành: 01/06/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2006
8866

Thông tư 213/2000/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều Nghị định 172/1999/NĐ-CP ngày 7/12/1999 của Chính phủ quy định thi tiết thi hành Pháp lệnh Bảo vệ công trình giao thông đối với công trình giao thông đường bộ

Ban hành: 31/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/11/2005
8867

Quyết định 1362/2000/QĐ-BGVTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định về cải tạo phương tiện cơ giới đường bộ

Ban hành: 29/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2005
8868

Thông tư 201/2000/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thi hành Nghị định thư giữa Bộ Giao thông vận tải Việt Nam và Bộ Giao thông - Bưu điện - Xây dựng Lào nhằm thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Ban hành: 22/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2006
8869

Quyết định 74/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí cầu Mỹ Thuận - Quốc lộ 1A

Ban hành: 19/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
8870

Quyết định 1196/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về giảm tải trong mùa lũ đối với phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 15/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2006
8871

Nghị định 11/2000/NĐ-CP của Chính phủ ban hành Quy chế bảo đảm an ninh hàng không dân dụng

Ban hành: 03/05/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2000
8872

Quyết định 12/2000/QĐ-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật đã hết hiệu lực

Ban hành: 21/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2020
8873

Quyết định 953/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành cước vận chuyển, xếp dỡ hàng siêu trường, siêu trọng

Ban hành: 20/04/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
8874

Quyết định 702/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phân công trách nhiệm trong quản lý các kết cấu hạ tầng giao thông đang khai thác

Ban hành: 27/03/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2000
8875

Thông tư liên tịch 06/2000/TTLT-BLĐTBXH-TWĐTNCSHCM của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Trung ương Đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc bổ sung Thông tư liên tịch số 16/1999/TTLT ngày 6/7/1999 hướng dẫn về việc giám định thương tật đối với thanh niên xung phong tham gia thời kỳ kháng chiến bị thương do ngành giao thông vận tải quản lý

Ban hành: 21/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/07/2003
8876

Quyết định 613/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định đảm bảo trật tự an toàn giao thông thuỷ qua các cầu trên đường thuỷ nội địa

Ban hành: 16/03/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2004
8877

Quyết định 27/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu lệ phí cấp giấy chứng nhận kiểm định kỹ thuật và chất lượng thiết bị, phương tiện giao thông vận tải

Ban hành: 24/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/03/2004
8878

Quyết định 332/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành "Quy chế tạm thời quản lý, khai thác, đảm bảo an toàn giao thông đường Láng - Hòa Lạc"

Ban hành: 17/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/03/2012
8879

Quyết định 16/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành giao thông vận tải đường sông Việt Nam đến năm 2020

Ban hành: 03/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
8880

Quyết định 18/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư dự án xây dựng đường Hồ Chí Minh (giai đoạn 1)

Ban hành: 03/02/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2004
Vui lòng đợi