Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.843 văn bản: Giao thông
8401

Chỉ thị 20/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Quy chế Giám sát và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước

Ban hành: 01/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
8402

Chỉ thị 18/2004/CT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về các biện pháp thực hiện Chỉ thị 30/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 24/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
8403

Chỉ thị 06/2004/CT-BTM của Bộ Thương mại về chấn chỉnh việc kiểm tra, kiểm soát trên đường giao thông của lực lượng quản lý thị trường

Ban hành: 20/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2004
8404

Quyết định 43/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn về việc quy định mức thu phí trông giữ xe đạp, xe máy, ô tô bị tạm giữ do vi phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 06/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/11/2017
8405

Quyết định 64/2004/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu phí sử dụng hầm đường bộ qua Đèo Ngang

Ban hành: 02/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2004
8406

Thông tư 76/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý, sử dụng phí, lệ phí trong lĩnh vực giao thông đường bộ,

Ban hành: 29/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2004
8407

Quyết định 113/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt điều chỉnh chỉ giới đường đỏ tuyến đường cầu chui - Đông Trù - Vân Trì, tỷ lệ 1/500, đoạn từ nút giao thông cầu chui đến tuyến đường quy hoạch dọc theo phía các sông ngũ huyện khuê

Ban hành: 23/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
8408

Quyết định 178/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức thu, nộp phí giao thông trên đường Huỳnh Tân Phát

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
8409

Quyết định 1230/2004/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn về việc ban hành Quy định trách nhiệm của Chủ tịch Ủy ban nhân dân các cấp, Thủ trưởng các sở, ban, ngành và trưởng thôn, bản, tổ trưởng dân phố trong tỉnh về công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Ban hành: 15/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2020
8410

Quyết định 11/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế quản lý, điều hành, sử dụng hệ thống thông tin phục vụ công tác quản lý hoạt động vận tải khách liên tỉnh bằng ôtô

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
8411

Quyết định 10/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành "Quy chế công tác Không báo hàng không dân dụng Việt Nam"

Ban hành: 25/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
8412

Thông tư 11/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 160/2003/NĐ-CP ngày 18/12/2003 của Chính phủ về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực hàng hải của Việt Nam

Ban hành: 24/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/07/2004
8413

Quyết định 09/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định tạm thời tốc độ và chiều cao xe vận chuyển container

Ban hành: 23/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/07/2008
8414

Thông tư 10/2004/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 125/2003/NĐ-CP ngày 29/10/2003 của Chính phủ về vận tải đa phương thức quốc tế

Ban hành: 23/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2004
8415

Nghị định 136/2004/NĐ-CP của Chính phủ về tổ chức và hoạt động của Thanh tra Giao thông vận tải

Ban hành: 16/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2004
8416

Luật Giao thông đường thủy nội địa, số 23/2004/QH11

Ban hành: 15/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2004
8417

Quyết định 153/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thời điểm bắt đầu tổ chức thu, nộp phí giao thông một chiều qua cầu Bình Triệu 2

Ban hành: 10/06/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2006
8418

Quyết định 150/2004/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Quy định quản lý, sử dụng hành lang trên bờ sông, kênh, rạch thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2017
8419

Nghị quyết 07/2004/NQ-CP của Chính phủ phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2004

Ban hành: 08/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2004
8420

Thông tư 48/2004/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính thực hiện bàn giao và xử lý vốn vay đầu tư tài sản đường giao thông, hệ thống điện, công trình thuỷ lợi, trường học, trạm xá của nông, lâm trường về địa phương và Tổng công ty Điện lực Việt Nam quản lý

Ban hành: 01/06/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/06/2004
Vui lòng đợi