Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.954 văn bản: Giao thông
8421

Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
8422

Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2005
8423

Thông tư 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Ban hành: 08/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2005
8424

Quyết định 92/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
8425

Quyết định số 1789/QĐ/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 về trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 27/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
8426

Quyết định 87/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chức năng lưu giữ phương tiện thuỷ vi phạm cho khu đường sông thuộc sở Giao thông - Công chính

Ban hành: 26/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
8427

Quyết định 86/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập thanh tra Sở Giao thông - công chính thuộc Sở Giao thông - công chính

Ban hành: 24/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
8428

Quyết định 83/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung các tuyến đường bắt buộc độ mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
8429

Quyết định 28/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, niên hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra giao thông vận tải các cấp

Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
8430

Quyết định 27/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về quản lý đường thuỷ nội địa

Ban hành: 17/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
8431

Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2005
8432

Quyết định 72/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
8433

Quyết định 47/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đoạn từ Phú Diến đến hết địa phận Hà Nội), tỷ lệ 1/500

Ban hành: 12/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
8434

Nghị định 51/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa

Ban hành: 11/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
8435

Quyết định 23/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
8436

Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thuỷ nội địa

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2005
8437

Quyết định 49/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt ban hành kèm theo quyết định số 321/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
8438

Quyêt định 19/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định điều kiện an toàn của phương tiện thuỷ nội địa phải đăng ký nhưng không thuộc diện đăng kiểm

Ban hành: 25/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
8439

Quyết định 47/2005/QĐ-UB của UBND TP Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy định về đào đường và tái lập mặt đường khi xây lắp các công trình hạ tầng kỹ thuật trên đại bàn thành phố Hồ Chí Minh, ban hành kèm theo quyết định số 145/2002/QĐ-UB ngày 09/12/2002 và quyết định 60/2004/QĐ-UB ngày 17/03/2004 của UBND Thành phố

Ban hành: 24/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
8440

Quyết định 18/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, thi kiểm tra, cấp, đổi bằng, chứng chỉ chuyên môn thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 24/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/04/2005
Vui lòng đợi