Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.929 văn bản: Giao thông
8381

Thông tư 08/2005/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc sửa đổi, bổ sung một số quy định của Thông tư số 11/2003/TT-BCA(C11) ngày 03/7/2003 của Bộ Công an về hướng dẫn việc cấp giấy phép và kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải tạm nhập, tái xuất có thời hạn

Ban hành: 03/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2005
8382

Thông tư 59/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức phí sát hạch để cấp giấy phép lái xe đối với xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 26/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
8383

Quyết định 33/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định tạm thời về tổ chức, hoạt động của lực lượng bảo vệ trên tầu hoả

Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2006
8384

Quyết định 36/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải quy định về việc đặt tên hoặc số hiệu đường bộ

Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
8385

Công văn 4407/BGTVT/CGĐ của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện điều 4, quy định tạm thời ban hành kèm theo quyết định số 19/2004/QĐ-BGTVT của Bộ GTVT

Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
8386

Chỉ thị 19/2005/CT-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức triển khai và hưởng ứng cuộc vận động mua trái phiếu Chính phủ để đấu tư xây dựng một số công trình giao thông, thuỷ lợi quan trọng của đất nước đợt II

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2006
8387

Quyết định 46/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dung phí sử dụng đường bộ trạm Bến Thuỷ, quốc lộ 1A, tỉnh Nghệ An

Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
8388

Quyết định 43/2005/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí qua hầm đường bộ Hải Vân, quốc lộ 1A

Ban hành: 08/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/07/2005
8389

Công văn 873/TTg/ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc thí điểm cổ phần hoá 5 đoạn quản lý đường sông

Ban hành: 28/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2006
8390

Thông tư 06/2005/TT-BCA(C11) của Bộ Công an về việc hướng dẫn đăng ký, quản lý phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trong khu kinh tế - thương mại đặc biệt Lao Bảo (Quảng Trị)

Ban hành: 24/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2005
8391

Quyết định 2026/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Tiêu chuẩn ngành

Ban hành: 20/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2020
8392

Quyết định 32/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định về xếp loại đường để xác định cước vận tải đường bộ

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/07/2005
8393

Quyết định 107/2005/QĐ-UB của UBND Tp Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh bổ sung quyết định 05/2005/QĐ-UB 17/01/2005 của UBND TP ban hành định mức, đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
8394

Công văn 807/TTg/ĐMDN của Thủ tướng Chính Phủ về việc hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới thuộc danh mục sản phẩm dịch vụ công ích

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
8395

Chỉ thị 22/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải hàng không và hàng hải

Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
8396

Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
8397

Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2005
8398

Thông tư 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Ban hành: 08/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2005
8399

Quyết định 92/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
8400

Quyết định số 1789/QĐ/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 về trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 27/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
Vui lòng đợi