Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.848 văn bản: Giao thông
7481

Công văn 1579/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc chỉ định thầu thực hiện các dự án thủy lợi cấp bách, trọng điểm, tỉnh Hưng Yên

Ban hành: 03/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
7482

Quyết định 2536/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Kế hoạch thực hiện giai đoạn 1 (đến năm 2011) chiến lược quốc gia phòng chống tham nhũng đến năm 2020 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
7483

Công văn 6018/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc lập quy hoạch Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ban hành: 01/09/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
7484

Công văn 5986/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc sử dụng xi măng làm đường giao thông

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
7485

Công văn 5975/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc nghiên cứu mở đường bay thẳng Việt Nam - Thụy Sỹ

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2009
7486

Công văn 1561/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt sửa đổi Hiệp định vận chuyển hàng không Việt Nam - Đức

Ban hành: 31/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
7487

Quyết định 4476/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố và công trình công cộng trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 28/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/09/2009
7488

Công văn 5873/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc điều chỉnh giá thép gói thầu 01, Dự án cầu Thanh Trì và đoạn tuyến phía Nam vành đai 3 Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
7489

Công văn 1527/TTg-QHQT của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt danh mục Hỗ trợ kỹ thuật "Vận chuyển khách khối lượng lớn thành phố Hồ Chí Minh, tuyến số 2" do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2009
7490

Chỉ thị 16/2009/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về tổ chức hoạt động Tháng an toàn giao thông Tháng 9 năm 2009 trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 27/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
7491

Quyết định 107/2009/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Tổng cục Đường bộ Việt Nam trực thuộc Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 26/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2009
7492

Thông báo 259/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình xây dựng cảng hàng không quốc tế Phú Quốc và một số công trình kết cấu hạ tầng đang được đầu tư trên đảo Phú Quốc

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
7493

Quyết định 2472/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cho phép lập dự án đầu tư, mua sắm phương tiện, trang thiết bị tìm kiếm cứu nạn ngành Đường bộ giai đoạn 2009 - 2015

Ban hành: 25/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
7494

Thông báo 260/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/09/2009
7495

Công văn 5785/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/08/2009
7496

Quyết định 1327/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải đường bộ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/08/2009
7497

Thông báo 377/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về các dự án đường sắt

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
7498

Công văn 5765/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai Dự án đường cao tốc Thanh Hóa - Vinh

Ban hành: 24/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/08/2009
7499

Thông báo 375/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp giao ban kiểm điểm tiến độ thực hiện dự án xây dựng cầu Pà Uôn - Quốc lộ 279 và dự án xây dựng quốc lộ 12 đoạn Km66 - Km102 (bao gồm cầu Hang Tôm)

Ban hành: 20/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2009
7500

Báo cáo 5669/BC-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tình hình và kết quả thực hiện cải cách hành chính nhà nước trong lĩnh vực giao thông vận tải tháng 8 năm 2009

Ban hành: 19/08/2009
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/09/2009
Vui lòng đợi