Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.017 văn bản: Giao thông
7481

Quyết định 107/2005/QĐ-UB của UBND Tp Hồ Chí Minh về việc điều chỉnh bổ sung quyết định 05/2005/QĐ-UB 17/01/2005 của UBND TP ban hành định mức, đơn giá chi phí vận chuyển khách công cộng bằng xe buýt và xe đưa rước học sinh - sinh viên và công nhân trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2006
7482

Công văn 807/TTg/ĐMDN của Thủ tướng Chính Phủ về việc hoạt động kiểm định kỹ thuật phương tiện giao thông cơ giới thuộc danh mục sản phẩm dịch vụ công ích

Ban hành: 17/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/07/2006
7483

Chỉ thị 22/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng các giải pháp giảm chi phí đầu vào, tăng cường năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp vận tải hàng không và hàng hải

Ban hành: 16/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2005
7484

Bộ luật Hàng hải số 40/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
7485

Luật Đường sắt số 35/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2005
7486

Thông tư 47/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn chế độ thu, nộp và quản lý sử dụng phí, lệ phí quản lý nhà nước về đảm bảo trật tự, an toàn giao thông đường thuỷ nội địa

Ban hành: 08/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2005
7487

Quyết định 92/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập hội đồng đặt mới, sửa đổi tên đường, công viên, quảng trường và công trình công cộng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 06/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
7488

Quyết định số 1789/QĐ/BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển nguyên trạng toàn bộ Công ty Đầu tư phát triển giao thông vận tải (Tracodi) trực thuộc Tổng công ty Xây dựng công trình giao thông 6 về trực thuộc Uỷ ban nhân dân tỉnh Long An

Ban hành: 27/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
7489

Quyết định 87/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chức năng lưu giữ phương tiện thuỷ vi phạm cho khu đường sông thuộc sở Giao thông - Công chính

Ban hành: 26/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
7490

Quyết định 86/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập thanh tra Sở Giao thông - công chính thuộc Sở Giao thông - công chính

Ban hành: 24/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
7491

Quyết định 83/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung các tuyến đường bắt buộc độ mũ bảo hiểm khi đi xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2006
7492

Quyết định 28/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định về cờ hiệu, trang phục, phù hiệu, cấp hiệu, niên hiệu, phương tiện, thiết bị kỹ thuật của thanh tra giao thông vận tải các cấp

Ban hành: 18/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
7493

Quyết định 27/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về quản lý đường thuỷ nội địa

Ban hành: 17/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/06/2005
7494

Quyết định 25/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải ban hành quy định về việc áp dụng tiêu chuẩn trong xây dựng công trình giao thông

Ban hành: 13/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2005
7495

Quyết định 72/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành kế hoạch thực hiện chương trình chống kẹt xe nội thị năm 2005 trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 10/05/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2006
7496

Quyết định 47/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc phê duyệt chỉ giới đường đỏ tuyến đường Hoàng Quốc Việt kéo dài (đoạn từ Phú Diến đến hết địa phận Hà Nội), tỷ lệ 1/500

Ban hành: 12/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
7497

Nghị định 51/2005/NĐ-CP của Chính phủ quy định về nguồn tài chính và quản lý, sử dụng nguồn tài chính cho quản lý, bảo trì đường thuỷ nội địa

Ban hành: 11/04/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/04/2005
7498

Quyết định 23/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước thuộc Bộ Giao thông vận tải

Ban hành: 30/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2005
7499

Quyết định 20/2005/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về tổ chức và hoạt động của hoa tiêu đường thuỷ nội địa

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/06/2005
7500

Quyết định 49/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc sửa đổi, bổ sung quy định tổ chức quản lý hoạt động vận tải khách công cộng bằng xe buýt ban hành kèm theo quyết định số 321/2003/QĐ-UB ngày 30/12/2003 của Uỷ ban nhân dân thành phố

Ban hành: 28/03/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
Vui lòng đợi