Danh mục

Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 8.420 văn bản: Giao thông
7461

Thông báo 340/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Thứ trưởng Lê Mạnh Hùng tại cuộc họp giải quyết tồn tại vướng mắc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tín dụng ngành Giao thông vận tải để cải tạo mạng lưới đường quốc gia

Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/08/2008
7462

Quyết định 61/2008/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Cầu Rác, Quốc lộ 1A, tỉnh Hà Tĩnh

Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
7463

Nghị quyết 16/2008/NQ-CP của Chính phủ về từng bước khắc phục ùn tắc giao thông tại thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
7464

Quyết định 2249/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc phê duyệt quy hoạch chi tiết cảng Nghi Sơn khu vực vịnh phía Nam đảo Biện Sơn - Thanh Hoá, giai đoạn đến năm 2015, định hướng đến 2025

Ban hành: 31/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7465

Thông báo 178/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình thực hiện các dự án giao thông kỷ niệm 1000 năm Thăng Long - Hà Nội

Ban hành: 28/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2008
7466

Công văn 5417/BGTVT-CQLXD của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện Thông tư số 09/2008/TT-BXD ngày 17/4/2008 của Bộ Xây dựng hướng dẫn điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng và văn bản số 4199/BGTVT-CQLXD ngày 02/6/2008 về việc thực hiện điều chỉnh giá và hợp đồng xây dựng do biến động giá nguyên liệu, nhiên liệu và vật liệu xây dựng theo Thông tư số 09/2008/TT-BXD

Ban hành: 21/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2008
7467

Chỉ thị 19/2007/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện các giải pháp để kéo giảm tai nạn giao thông và ùn tắc giao thông trên địa bàn thành phố trong 6 tháng cuối năm 2007

Ban hành: 16/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/10/2008
7468

Quyết định 45/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đặt, đổi tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7469

Thông báo 165/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp bàn về việc thành lập Ban Chỉ đạo Nhà nước các dự án trọng điểm ngành giao thông vận tải

Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2008
7470

Thông báo 308/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải, Chủ tịch Uỷ ban an toàn giao thông quốc gia Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về công tác giải toả hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường sắt

Ban hành: 11/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2008
7471

Quyết định 90/2008/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển giao thông vận tải Thủ đô Hà Nội đến năm 2020

Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2008
7472

Công văn 2394/LĐTBXH-LĐTL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về chế độ tiền lương đối với Ban quản lý dự án đường Hồ Chí Minh

Ban hành: 09/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2008
7473

Thông báo 301/TB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban tháng 6 năm 2008

Ban hành: 07/07/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2008
7474

Quyết định 38/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố tập định mức dự toán duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7475

Quyết định 41/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố Bảng giá nhân công, hệ số điều chỉnh chi phí nhân công, chi phí máy thi công cho các công trình duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi khởi tạo công trình hạ tầng kỹ thuật sử dụng vốn nhà nước do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội quản lý

Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7476

Quyết định 40/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc bổ sung Bảng giá ca máy và thiết bị thi công xây dựng công trình đối với công tác duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7477

Quyết định 39/2008/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công bố đơn giá công tác duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2008
7478

Công văn 4642/BGTVT-VT của Bộ Giao thông vận tải về việc thực hiện quản lý xe công nông, xe tự chế 3, 4 bánh theo quy định của Nghị quyết của Chính phủ số 32/2007/NQ-CP ngày 29/6/2007 về một số giải pháp cấp bách nhằm kiềm chế tai nạn và ùn tắc giao thông và 05/2008/NQ-CP ngày 04/02/2008 về Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 01 năm 2008

Ban hành: 18/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2008
7479

Quyết định 10/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế an toàn hàng không dân dụng

Ban hành: 13/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2008
7480

Quyết định 09/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc bãi bỏ Quyết định số 4391/2002/QĐ-BGTVT ngày 27/12/2002 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành quy định trách nhiệm và hình thức xử lý đối với tổ chức, cá nhân khi vi phạm về quản lý, bảo đảm chất lượng các dự án xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông

Ban hành: 12/06/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/06/2008
Vui lòng đợi