Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 7.767 văn bản: Giao thông
7501

Hiệp định 19/2004/LPQT về vận tải hàng không giữa Chính phủ nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hoà Hồi giáo I-ran

Ban hành: 15/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/05/2004
7502

Quyết định 52/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc quản lý chất lượng mũ bảo hiểm nhập khẩu dùng cho người đi xe máy

Ban hành: 08/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2004
7503

Quyết định 51/2001/QĐ-BKHCNMT của Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường về việc bắt buộc công bố phù hợp tiêu chuẩn Việt Nam đối với mũ bảo hiểm sản xuất trong nước dùng cho người đi xe máy

Ban hành: 08/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/09/2004
7504

Quyết định 1318/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt tổng mức đầu tư dự án xây dựng cầu Cần Thơ trên Quốc lộ 1A

Ban hành: 03/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2004
7505

Thông tư liên tịch 81/2001/TTLT-BTC-BGTVT của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Thông tư liên tịch số 56/2000/TTLT-BTC-BGTVT ngày 14 tháng 6 năm 2000 của Bộ Tài chính và Bộ Giao thông vận tải.

Ban hành: 02/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
7506

Thông tư 79/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn cơ chế tài chính để thực hiện các dự án đường giao thông nông thôn, cơ sở hạ tầng nuôi trồng thuỷ sản, cơ sở hạ tầng làng nghề ở nông thôn

Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2004
7507

Quyết định 2988/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chế phòng, chống, khắc phục hậu quả bão, lụt trong ngành đường bộ

Ban hành: 12/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/10/2010
7508

Thông tư 16/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn một số điểm về vi phạm hành chính đối với hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Ban hành: 05/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/06/2005
7509

Quyết định 770/2001/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc ban hành quy định tạm thời về thủ tục hải quan đối với hàng hoá trung chuyển được đóng trong container qua cảng Bến Nghé, cảng Sài Gon, cảng Hải Phòng

Ban hành: 21/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
7510

Quyết định 815/2001/QĐ-BTM của Bộ Thương mại ban hành bản Quy định về việc thực hiện thí điểm dịch vụ trung chuyển container tại cảng Bến Nghé, thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 01/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
7511

Nghị định thư sửa đổi, bổ sung Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước CHXHXN Việt Nam và Chính phủ nước CHDCND Lào

Ban hành: 18/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
7512

Nghị định 39/2001/NĐ-CP của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Ban hành: 13/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
7513

Luật của Quốc hội số 26/2001/QH10 về Giao thông đường bộ

Ban hành: 12/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
7514

Nghị định 36/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ và trật tự an toàn giao thông đô thị

Ban hành: 10/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
7515

Thông tư 44/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính quy định về việc thu và sử dụng học phí đào tạo, phí sát hạch lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 15/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2006
7516

Quyết định 1834/2001/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc quy định hình thức tổ chức, chức năng nhiệm vụ, quyền hạn, trách nhiệm của Ban điều hanh dự án và tiêu chuẩn giám đốc điều hành dự án của doanh nghiệp khi thực hiện các dự án xây dựng giao thông

Ban hành: 12/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2005
7517

Thông tư 10/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn sử dụng bản sao giấy chứng nhận đăng ký tàu biển và bản sao giấy chứng nhận phương tiện thuỷ nội địa để lưu hành phương tiện khi phương tiện cầm cố, thế chấp để vay vốn tại các tổ chức tín dụng

Ban hành: 11/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/05/2005
7518

Thông tư 08/2001/TT-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc hướng dẫn đội mũ bảo hiểm khi đi mô tô, xe máy

Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
7519

Quyết định 597/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Dự án xây dựng giai đoạn 1 đoạn Mai Dịch - Pháp Vân thuộc đường vành đai III - thành phố Hà Nội

Ban hành: 16/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/06/2004
7520

Thông tư 08/2001/TT-CHK của Cục Hàng không dân dụng Việt Nam về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số 01/2001/NĐ-CP ngày 4/1/2001 của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng không dân dụng

Ban hành: 07/05/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2001
Vui lòng đợi