Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 5.927 văn bản: Giao thông
2421

Quyết định 2947/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận Tải về việc công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành: 23/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2011
2422

Quyết định 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2011
2423

Quyết định 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2011
2424

Công văn 11110/UBND-GT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng (đoạn La Thành - Thái Hà - Láng)

Ban hành: 22/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2011
2425

Thông báo 522/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010

Ban hành: 15/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2011
2426

Thông báo 511/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Đoàn nghiên cứu của JICA về phương án nghiên cứu phát triển đường sắt

Ban hành: 12/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2011
2427

Công văn 8631/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thông qua Tuyên bố về Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2011
2428

Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BCA-BGTVT của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về phối hợp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Ban hành: 29/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2011
2429

Công văn 4152/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế

Ban hành: 17/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2011
2430

Công văn 2129/TTg-ĐMDN của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước của Tổng công ty Hàng không Việt Nam

Ban hành: 15/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2011
2431

Công văn 1924/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí đảm bảo an toàn giao thông

Ban hành: 10/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2011
2432

Quyết định 5392/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc phân công nhiệm vụ trong Lãnh đạo Cục

Ban hành: 07/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2011
2433

Công văn 5381/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế trên phí vận chuyển đường sắt

Ban hành: 27/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2011
2434

Quyết định 5002/QĐ-CHK của Cục Hàng không Việt Nam về việc ban hành Hướng dẫn đo hệ số ma sát mặt đường cất hạ cánh sân bay ở Việt Nam

Ban hành: 13/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2011
2435

Quyết định 75/QĐ-BCĐGTVT của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Ban hành: 06/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2011
2436

Công văn 3762/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo tình hình triển khai thực hiện Dự án cảng Lạch Huyện

Ban hành: 08/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/06/2011
2437

Quyết định 855/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án Kiểm soát ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải

Ban hành: 06/06/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/06/2011
2438

Quyết định 916/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2011
2439

Quyết định 309/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2011
2440

Quyết định 278/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thời điểm chặn dòng Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đá Mài, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2011
Vui lòng đợi