Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 5.842 văn bản: Giao thông
2401

Quyết định 2947/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận Tải về việc công bố mở cảng biển Cảng dầu khí ngoài khơi mỏ Chim Sáo tại Lô 12W ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu

Ban hành: 23/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2011
2402

Quyết định 44/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2011
2403

Quyết định 46/2011/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2011
2404

Công văn 11110/UBND-GT của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án xây dựng đường Cát Linh - La Thành - Yên Lãng (đoạn La Thành - Thái Hà - Láng)

Ban hành: 22/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/12/2011
2405

Thông báo 522/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Hồng Trường tại cuộc họp Ban Chỉ đạo để triển khai Công ước STCW78 sửa đổi 2010

Ban hành: 15/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2011
2406

Thông báo 511/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Thứ trưởng Ngô Thịnh Đức tại cuộc họp với Đoàn nghiên cứu của JICA về phương án nghiên cứu phát triển đường sắt

Ban hành: 12/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2011
2407

Công văn 8631/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc thông qua Tuyên bố về Khung thực hiện Thị trường hàng không thống nhất

Ban hành: 05/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2011
2408

Thông tư liên tịch 08/2011/TTLT-BCA-BGTVT của Bộ Công an, Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về phối hợp thực hiện công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường sắt

Ban hành: 29/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2011
2409

Công văn 4152/TCT-CS của Tổng cục Thuế về thuế đối với chênh lệch cước vận tải quốc tế

Ban hành: 17/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/11/2011
2410

Công văn 1924/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc chi phí đảm bảo an toàn giao thông

Ban hành: 10/11/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2011
2411

Công văn 5381/TCHQ-TXNK của Tổng cục Hải quan về việc tính thuế trên phí vận chuyển đường sắt

Ban hành: 27/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/11/2011
2412

Quyết định 75/QĐ-BCĐGTVT của Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải về việc kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình, dự án trọng điểm ngành Giao thông Vận tải

Ban hành: 06/10/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/11/2011
2413

Quyết định 1864/QĐ-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc ban hành bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông Vận tải Thành phố Hà Nội

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/05/2011
2414

Quyết định 916/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế độc quyền

Ban hành: 22/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/04/2011
2415

Chỉ thị 15/2011/CT-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về thực hiện tiết kiệm nhiên liệu trong giao thông vận tải, tiết kiệm và chống thất thoát nước sạch trên địa bàn thành phố

Ban hành: 14/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
2416

Thông tư 26/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt ban hành kèm theo Quyết định số 55/2005/QĐ-BGTVT ngày 28/10/2005 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 13/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/04/2011
2417

Công văn 1373/BGTVT-KCHT của Bộ Giao thông Vận tải về việc cải tạo mở rộng đường ngang tại Km 16 + 314 thuộc dự án “ Cải tạo nâng cấp mở rộng quốc lộ 32 đoạn Cầu Diễn - Nhổn (Km 10 + 420 - Km 14 + 493.65)

Ban hành: 14/03/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/04/2011
2418

Quyết định 309/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật về giao thông vận tải hết hiệu lực thi hành

Ban hành: 23/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2011
2419

Quyết định 278/QĐ-BNN-XD của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc phê duyệt thời điểm chặn dòng Công trình thủy lợi Hồ chứa nước Đá Mài, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 22/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/02/2011
2420

Quyết định 387/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về khung giá cước vận chuyển hành khách hạng vé phổ thông trên các đường bay nội địa còn vị thế hoạt động độc quyền

Ban hành: 22/02/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/04/2011
Vui lòng đợi