Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 6.039 văn bản: Giao thông
2401

Nghị định 66/2015/NĐ-CP của Chính phủ quy định về Nhà chức trách hàng không

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/08/2015
2402

Kế hoạch 704/KH-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giáo dục pháp luật về an toàn giao thông năm học 2015-2016

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2015
2403

Quyết định 27/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc ban hành Quy định tạm thời về tải trọng, khổ giới hạn của đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 12/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/08/2015
2404

Thông tư 114/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km 1877+600 và trạm thu phí tại Km 1945+440 đường Hồ Chí Minh, tỉnh Đắk Nông

Ban hành: 10/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
2405

Quyết định 12/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Yên Bái về việc ban hành Quy định về quản lý và sử dụng tạm thời một phần lòng đường, hè phố không vào mục đích giao thông trên địa bàn tỉnh Yên Bái

Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/2015
2406

Văn bản hợp nhất 07/VBHN-BGTVT năm 2015 do Bộ Giao thông Vận tải ban hành hợp nhất Thông tư quy định về đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Xác thực: 06/08/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/09/2017
2407

Công văn 6208/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc quản lý cước vận tải biển và phụ phí theo cước vận tải biển

Ban hành: 06/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2015
2408

Thông tư 40/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định tiêu chuẩn, nhiệm vụ và quyền hạn của Đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường sắt

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2015
2409

Thông tư 39/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2015
2410

Thông báo 258/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải tại cuộc họp về tình hình triển khai các dự án đường sắt đô thị Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
2411

Thông tư 38/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 11/2014/TT-BGTVT ngày 29/04/2014 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải hướng dẫn công tác thiết kế, thi công và nghiệm thu cầu treo dân sinh

Ban hành: 30/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2015
2412

Công văn 1237/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý đối với các dự án thực hiện theo hình thức Hợp đồng BOT

Ban hành: 29/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/07/2015
2413

Nghị quyết 01/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về phương án thu lệ phí cấp mới (đăng ký lần đầu tại Việt Nam) giấy đăng ký kèm biển số phương tiện cơ giới đường bộ trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 29/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/09/2015
2414

Thông tư 37/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc Quy định thủ tục cấp Giấy phép nhập khẩu tàu biển đã qua sử dụng để phá dỡ

Ban hành: 28/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2015
2415

Quyết định 2660/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 10/2015/TT-BGTVT ngày 15/04/2015 của Bộ Giao thông Vận tải quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong hoạt động vận tải bằng xe ô tô

Ban hành: 27/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2015
2416

Quyết định 3517/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 27/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2015
2417

Quyết định 19/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc ban hành Quy định về quản lý, khai thác và bảo trì hệ thống đường bộ địa phương

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/08/2015
2418

Thông tư 32/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về bảo vệ môi trường trong phát triển kết cấu hạ tầng giao thông

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/08/2015
2419

Thông tư 35/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về hệ thống nâng xếp xe ô tô

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2019
2420

Thông tư 36/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quản lý giá dịch vụ vận chuyển hàng không nội địa và giá dịch vụ chuyên ngành hàng không

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2015
Vui lòng đợi