Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 2.419 văn bản: Giao thông
2401

Nghị định 46/2016/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt

Ban hành: 26/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/05/2016
2402

Thông tư 08/2016/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc bổ sung Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, khai thác và bảo dưỡng đài thông tin duyên hải ban hành kèm theo Thông tư 28/2013/TT-BGTVT ngày 01/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 04/05/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2016
2403

Quyết định 1241/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc thành lập Ban soạn thảo và Tổ biên tập xây dựng Nghị định quy định về điều kiện cơ sở đào tạo, huấn luyện và tổ chức tuyển dụng, cung ứng thuyền viên hàng hải

Ban hành: 22/04/2016
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/04/2016
2404

Thông tư 77/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về việc vận tải hành khách, hành lý trên đường sắt đô thị

Ban hành: 07/12/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2015
2405

Thông tư 68/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế bảo vệ công trình cảng biển và luồng hàng hải ban hành kèm theo Nghị định 109/2014/NĐ-CP ngày 20/11/2014 của Chính phủ

Ban hành: 06/11/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/11/2015
2406

Nghị định 92/2015/NĐ-CP của Chính phủ về an ninh hàng không

Ban hành: 13/10/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/10/2015
2407

Thông tư 47/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định phạm vi trách nhiệm của thuyền viên, người lái phương tiện và định biên an toàn tối thiểu trên phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 14/09/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2015
2408

Nghị định 68/2015/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định đăng ký quốc tịch và đăng ký các quyền đối với tàu bay

Ban hành: 18/08/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/08/2015
2409

Thông tư 39/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thi hành một số điều của Hiệp định và Nghị định thư thực hiện Hiệp định vận tải đường bộ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia

Ban hành: 31/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/10/2015
2410

Thông tư 34/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo cáo và điều tra tai nạn hàng hải

Ban hành: 24/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/07/2015
2411

Thông tư 07/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về báo hiệu hàng hải và thông báo hàng hải

Ban hành: 07/04/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2015
2412

Thông tư 90/2014/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn một số nội dung về quản lý, khai thác và bảo trì công trình đường cao tốc

Ban hành: 31/12/2014
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2015
2413

Quyết định 168/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc đính chính Thông tư 45/2012/TT-BGTVT ngày 23/10/2012 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về kiểm tra chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy

Ban hành: 18/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2013
2414

Thông tư 06/2012/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định trách nhiệm và xử lý vi phạm trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe cơ giới đường bộ

Ban hành: 08/03/2012
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/03/2012
2415

Thông tư 62/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định việc cấp giấy phép cho các chuyến bay thực hiện hoạt động bay dân dụng tại Việt Nam

Ban hành: 21/12/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/12/2011
2416

Thông tư 40/2011/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định thủ tục xét, tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp phát triển Giao thông vận tải ở Việt Nam"

Ban hành: 18/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/06/2011
2417

Quyết định 01/2011/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế xử lý sạt lở bờ sông, bờ biển

Ban hành: 04/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2011
2418

Quyết định 92/2008/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành quy định về quản lý, phát hành và cấp biển xe được phép đi trên đê; xe kiểm tra đê; xe hộ đê, xe làm nhiệm vụ khẩn cấp về phòng, chống lụt, bão

Ban hành: 17/09/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2008
2419

Quyết định 14/2008/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định công nhận và quản lý hoạt động phòng thí nghiệm chuyên ngành xây dựng giao thông

Ban hành: 21/08/2008
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/09/2008
Vui lòng đợi