Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 6.036 văn bản: Giao thông
2441

Quyết định 207/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về việc quy định giá dịch vụ xe ra, vào bến xe ô tô trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi

Ban hành: 08/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2016
2442

Nghị quyết 02/2015/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân Thành phố Hà Nội về đặt tên và điều chỉnh độ dài một số đường, phố trên địa bàn Thành phố Hà Nội

Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/07/2015
2443

Quyết định 13/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Nam về việc ban hành Quy định phân công, phân cấp và trách nhiệm quản lý, vận hành khai thác cầu và đường giao thông nông thôn, địa bàn tỉnh Hà Nam

Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/07/2015
2444

Thông tư 29/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc quy định về cấp, sử dụng giấy phép lái xe quốc tế

Ban hành: 06/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2015
2445

Quyết định 23/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc xếp loại đường bộ thuộc cấp tỉnh quản lý trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 03/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2015
2446

Quyết định 20/2015/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc quy định về quản lý, vận hành khai thác cầu, đường giao thông nông thôn trên địa bàn tỉnh Nam Định

Ban hành: 01/07/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2015
2447

Thông tư 28/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư 25/2013/TT-BGTVT ngày 29/08/2013 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải quy định về trình tự, thủ tục thực hiện nạo vét luồng hàng hải, khu nước, vùng nước trong vùng nước cảng biển kết hợp tận thu sản phẩm, không sử dụng ngân sách Nhà nước và quản lý Nhà nước về hàng hải đối với hoạt động thăm dò, khai thác khoáng sản trong vùng nước cảng biển và luồng hàng hải

Ban hành: 30/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
2448

Văn bản hợp nhất 18/VBHN-BKHCN năm 2015 do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành hợp nhất Quyết định về việc ban hành và thực hiện "Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về mũ bảo hiểm cho người đi mô tô, xe máy"

Xác thực: 30/06/2015
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2017
2449

Công văn 1420/BXD-KTXD của Bộ Xây dựng về việc định mức dự toán công tác thi công cọc cát đầm D700 Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng

Ban hành: 29/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2015
2450

Quyết định 2298/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố Cảng thủy nội địa Phúc Lộc trên sông Đáy được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Ban hành: 29/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/07/2015
2451

Quyết định 2288/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết vận tải hành khách cố định liên tỉnh đường bộ toàn quốc đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 26/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/11/2015
2452

Nghị quyết 94/2015/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành

Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/07/2015
2453

Công văn 908/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương cho thuê và lựa chọn Bên thuê quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng Cảng biển Kỳ Hà

Ban hành: 25/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2015
2454

Quyết định 1174/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch phát triển giao thông vận tải tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020, định hướng đến năm 2030

Ban hành: 24/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/06/2015
2455

Công văn 878/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đi qua các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Phòng, Quảng Ninh

Ban hành: 23/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/06/2015
2456

Thông tư 27/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về biển chỉ dẫn trên đường cao tốc

Ban hành: 23/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/09/2015
2457

Quyết định 2848/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc điều chỉnh, bổ sung, xây dựng mới 08 mã định mức trong tập Định mức dự toán duy tu đường, hè phố, tổ chức giao thông và hoàn trả kết cấu mặt đường sau khi cải tạo công trình hạ tầng kỹ thuật ban hành kèm theo Quyết định 55/2008/QĐ-UBND ngày 22/12/2008 của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội và công bố Định mức dự toán công tác quản lý và bảo trì cầu vượt bộ hành và hầm bộ hành

Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/06/2015
2458

Thông tư 26/2015/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Quy chế quản lý hoạt động của cảng cạn ban hành kèm theo Quyết định 47/2014/QĐ-TTg ngày 27/08/2014 của Thủ tướng Chính phủ

Ban hành: 22/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/07/2015
2459

Thông tư 93/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí Quán Hàu, tỉnh Quảng Bình

Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2015
2460

Thông tư 95/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc Quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sử dụng đường bộ trạm thu phí tại Km763+800 quốc lộ 1, tỉnh Quảng Trị

Ban hành: 19/06/2015
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/07/2015
Vui lòng đợi