Văn bản Luật Giao thông

Có tất cả 5.927 văn bản: Giao thông
2381

Công văn 4370/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung bến cảng chuyên dùng phục vụ khu công nghiệp Long Sơn vào Quy hoạch chi tiết nhóm cảng biển Đông Nam Bộ

Ban hành: 30/05/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/05/2013
2382

Quyết định 1108/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết hệ thống cảng Đường thủy nội địa khu vực phía Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ban hành: 26/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/05/2013
2383

Quyết định 996/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố xếp hạng kết quả thực hiện nhiệm vụ chủ đầu tư/Ban quản lý dự án các dự án do Bộ Giao thông Vận tải quản lý, đầu tư giai đoạn 2008 - 2012

Ban hành: 16/04/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2013
2384

Chỉ thị 02/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc tăng cường công tác quản lý đối với hoạt động vận tải hành khách bằng xe ô tô

Ban hành: 18/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/03/2013
2385

Quyết định 620/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc ban hành Chương trình hành động của Bộ Giao thông Vận tải thực hiện “Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04/09/2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa và khắc phục ùn tắc giao thông”

Ban hành: 14/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/03/2013
2386

Công văn 334/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về chủ trương đầu tư 02 bãi đỗ xe tại thành phố Đà Nẵng theo hình thức Hợp đồng BOT

Ban hành: 08/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/03/2013
2387

Công văn 1771/BGTVT-PC của Bộ Giao thông Vận tải về việc triển khai thi hành Luật Thủ đô

Ban hành: 05/03/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/03/2013
2388

Công văn 1426/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về suất vốn đầu tư xây dựng đường ô tô cao tốc ở Việt Nam

Ban hành: 21/02/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/02/2013
2389

Thông tư 01/2013/TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải quy định về đăng ký phương tiện giao thông đường sắt

Ban hành: 08/01/2013
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/01/2013
2390

Thông báo 125/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tại buổi làm việc với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia

Ban hành: 26/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/05/2011
2391

Chỉ thị 04/CT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về công tác phòng, chống thiên tai, lũ bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011 của ngành Giao thông vận tải

Ban hành: 24/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2011
2392

Quyết định 917/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải ban hành Chương trình Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2011 của Bộ Giao thông Vận tải

Ban hành: 10/05/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/05/2011
2393

Quyết định 745/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc công bố cảng thủy nội địa Phương Quân trên sông Vàm Cỏ Đông được tiếp nhận phương tiện thủy nước ngoài

Ban hành: 19/04/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2011
2394

Công văn 354/BNN-TCTL của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc hỗ trợ kinh phí kè chống sạt lở taluy công trình đường A Zich-Lăng-A xan, huyện Tây Giang tỉnh Quảng Nam

Ban hành: 11/02/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2011
2395

Công văn 517/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc báo cáo kết quả hội thảo khoa học về ùn tắc giao thông ở các thành phố lớn

Ban hành: 25/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/02/2011
2396

Quyết định 158/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về việc giao nhiệm vụ chuẩn bị và thực hiện dự án quản lý tài sản đường bộ Việt Nam do Ngân hàng Thế giới tài trợ

Ban hành: 24/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2011
2397

Công văn 94/TTg-KTN của Thủ tướng Chính phủ về việc phương án sắp xếp một số trạm thu phí đường bộ

Ban hành: 20/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2011
2398

Công văn 129/VPCP-KTN của Văn phòng Chính phủ về việc đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển đoạn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh

Ban hành: 07/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/01/2011
2399

Thông báo 03/TB-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp giao ban Bộ tháng 12 và cả năm 2010

Ban hành: 06/01/2011
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2011
2400

Quyết định 3600/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải phê duyệt kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của Bộ Giao thông Vận tải giai đoạn 2011 - 2015

Ban hành: 21/12/2010
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 05/01/2011
Vui lòng đợi