Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.677 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
81

Thông báo 176/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà về vấn đề học phí và sách giáo khoa cho năm học mới

82
83

Quyết định 1631/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép thành lập Trường tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông Nobel School Đông Sơn

84

Thông báo 445/TB-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội kết luận của Ủy ban nhân dân Thành phố về Nghị quyết quy định mức trần học phí đối với cơ sở giáo dục công lập chất lượng cao trên địa bàn Thủ đô năm học 2023-2024

85

Quyết định 2714/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp, cơ sở giáo dục đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh, trật tự" năm 2022

86

Công văn 2158/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2023

87

Quyết định 951/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Trần Phú

88

Quyết định 950/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc xếp hạng đơn vị sự nghiệp giáo dục đối với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Nam Định

89

Quyết định 1325/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung lĩnh vực thi, tuyển sinh thuộc phạm vi quản lý Nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo

90

Quyết định 955/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định về việc thành lập Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông tỉnh Nam Định năm 2023

91

Quyết định 1358/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Phương án, ban hành Kế hoạch thanh tra, kiểm tra Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh trình độ tiến sĩ, thạc sĩ, đại học, cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2023

92

Quyết định 815/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nguyễn Du, Thành phố Sơn La

93

Quyết định 816/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Bình Thuận, huyện Thuận Châu

94

Quyết định 808/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Gia Phù, huyện Phù Yên

95

Quyết định 804/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Mường La, huyện Mường La

96

Quyết định 800/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Quỳnh Nhai, huyện Quỳnh Nhai

97

Quyết định 813/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Bắc Yên, huyện Bắc Yên

98

Quyết định 801/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Phù Yên, huyện Phù Yên

99

Quyết định 811/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Chuyên tỉnh Sơn La

100

Quyết định 805/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Trung học phổ thông Mường Giôn, huyện Quỳnh Nhai