Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.509 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
101

Quyết định 3240/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Thọ, Thành phố Sầm Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

102

Quyết định 3242/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Tiểu học Quảng Tiến 1, Thành phố Sầm Sơn đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

103

Quyết định 3249/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Công Liêm, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

104

Quyết định 3248/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Tế Lợi, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

105

Quyết định 3245/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Trung học cơ sở Lê Quang Trường, huyện Hoằng Hóa đạt chuẩn quốc gia Mức độ 2

106

Quyết định 3251/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc công nhận và cấp bằng công nhận cho Trường Mầm non Yên Mỹ 1, huyện Nông Cống đạt chuẩn quốc gia Mức độ 1

107

Thông báo 242/TB-CĐGD của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh kết luận của Ban Thường vụ Công đoàn Ngành Giáo dục Thành phố tại Hội nghị giao ban Chủ tịch công đoàn lần I - Năm học 2023 - 2024

108

Công văn 245/CĐGD-CSPL của Công đoàn ngành Giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh về việc tham gia Chương trình Tương trợ nội bộ Ngành Giáo dục Thành phố năm học 2023 - 2024

109

Kế hoạch 3431/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận tổ chức Ngày hội tư vấn tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2023

110

Công văn 3289/SGDĐT-TTr của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội triển khai công tác thanh tra và hướng dẫn kiểm tra năm học 2023-2024

111

Công văn 3290/SGDĐT-TTr của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hà Nội hướng dẫn kiểm tra nội bộ năm học 2023-2024

112

Quyết định 2116/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Phổ thông dân tộc nội trú Thành phố Cần Thơ

113
114

Quyết định 2115/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Cần Thơ về việc điều chỉnh thời gian thực hiện dự án Trường Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Thới Thuận

115

Quyết định 2089/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Tiền Giang về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Tiền Giang

116

Quyết định 3214/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về việc cho phép đổi tên Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel School Đông Sơn thành Trường Tiểu học, Trung học cơ sở và Trung học phổ thông Nobel School II

117

Quyết định 1359/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc công nhận xếp hạng Bệnh viện Trường Đại học Trà Vinh

118

Công văn 5081/SGDĐT-KTKĐ của Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh hướng dẫn thực hiện công tác Kiểm định chất lượng giáo dục năm học 2023 - 2024

119

Kế hoạch 6109/KH-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam triển khai Dự án “Tăng cường năng lực phòng, chống ma túy trong trường học đến năm 2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Nam

120

Nghị quyết 40/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Nghệ An về việc thực hiện Nghị quyết 165/NQ-CP ngày 20/12/2022 của Chính phủ về học phí đối với cơ sở giáo dục công lập năm học 2022 - 2023 trên địa bàn tỉnh Nghệ An