Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.678 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9201

Quyết định 13/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 7

9202

Chỉ thị 04/2003/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường xây dựng đội ngũ cán bộ tài chính là người dân tộc Khơ-me, Chăm lo cho các xã, phường, thị trấn các tỉnh miền Tây Nam bộ

9203

Quyết định 11/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh hệ chính quy trung học chuyên nghiệp

9204

Nghị quyết 10/2003/NQ-BGDĐT-TWĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Trung ương Đoàn về tăng cường công tác học sinh, sinh viên và xây dựng Đoàn, Hội, Đội trong trường học giai đoạn 2003-2007

9205

Thông tư 01/2003/TT-BTP của Bộ Tư pháp hướng dẫn thực hiện Quyết định số 13/2003/QĐ-TTg ngày 17/1/2003 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007

9206

Quyết định 07/2003/QĐ-BVHTT của Bộ Văn hoá-Thông tin về việc ban hành Quy chế dạy âm nhạc

9207

Quyết định 07/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tạm thời về viết hoa tên riêng trong sách giáo khoa

9208

Quyết định 08/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng hệ chính quy

9209

Quyết định 759/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Hình ảnh Y học

9210

Quyết định 36/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành chương trình phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2003 đến năm 2007

9211

Thông tư liên tịch 05/2003/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn một số chính sách phát triển giáo dục mầm non

9212

Quyết định 533/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm đa khoa

9213

Quyết định 532/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Ký sinh trùng - Côn trùng

9214

Quyết định 531/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Xét nghiệm Y học dự phòng

9215

Quyết định 475/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Dược sỹ trung học

9216

Quyết định 476/2003/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình khung giáo dục trung học chuyên nghiệp Ngành đào tạo Kỹ thuật viên Dược

9217

Quyết định 18/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển loại hình tổ chức và đổi tên trường Đại học Công nghệ dân lập Tôn Đức Thắng

9218

Quyết định 17/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quản lý trường đại học Kiến trúc thành phố Hồ Chí Minh

9219

Quyết định 13/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật từ năm 2003 đến năm 2007

9220

Quyết định 08/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Sư phạm Đồng Tháp