Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 10.456 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
9221

Công văn 7583/BGDĐT-GDTX của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 đối với giáo dục thường xuyên

9222

Công văn 7585/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2008 - 2009 đối với giáo dục chuyên nghiệp

9223

Công văn 7558/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục Mầm non năm học 2008 - 2009

9224

Công điện 363/CĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khắc phục hạn chế thi tốt nghiệp lần 2

9225

Công văn 7475/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2008 - 2009

9226

Công văn 7375/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Giấy xác nhận và giấy cam kết trả nợ vay tín dụng đối với học sinh sinh viên

9227

Chỉ thị 47/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, giáo dục chuyên nghiệp năm học 2008 - 2009

9228

Công văn 7319/BGDĐT-KTKĐCLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông năm 2008 lần 2

9229

Công văn 7299/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phân phối chương trình Trung học cơ sở, Trung học phổ thông năm học 2008 - 2009

9230

Quyết định 3430/QĐ-UBND của Uỷ ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về ban hành Kế hoạch thời gian năm học 2008 - 2009 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh

9231

Công văn 1290/TTg-KTTH của Thủ tướng Chính phủ về việc bố trí vốn đối ứng cho Dự án ODA, Bộ Giáo dục và Đào tạo

9232

Thông báo 350/TTB-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về kết luận của Bộ trưởng Hồ Nghĩa Dũng tại cuộc họp về việc thực hiện quy định liên quan đến công tác đào tạo lái xe và cắm biển báo hạn chế tải trọng xe qua cầu

9233

Công văn 5141/VPCP-KTTH của Văn phòng Chính phủ về việc vốn cho vay học sinh, sinh viên và các đối tượng chính sách

9234

Công văn 2745/LĐTBXH-TCDN của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc tăng cường chỉ đạo thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

9235

Quyết định 45/2008/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ

9236

Chỉ thị 46/2008/CT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường công tác đánh giá và kiểm định chất lượng giáo dục

9237

Thông tư 09/2008/TT-BYT của Bộ Y tế về hướng dẫn việc kết hợp giữa các cơ sở đào tạo cán bộ y tế với các bệnh viện thực hành trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và chăm sóc sức khoẻ nhân dân

9238

Quyết định 4971/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức thanh tra, giám sát công tác sao in đề thi, coi thi, chấm thi, phúc khảo bài thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2008 lần 2

9239

Quyết định 1019/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo nhân dân, Nhà giáo ưu tú cấp Nhà nước

9240

Công văn 2913/TCT-CS của Tổng cục Thuế về việc chính sách ưu đãi miễn giảm thuế thu nhập doanh nghiệp đối với cơ sở ngoài công lập