Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.671 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6941

Quyết định 4068/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Kế hoạch hành động thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai của ngành Giáo dục giai đoạn 2011 - 2020

6942

Quyết định 1555/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Thái Bình

6943

Công văn 5938/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo trúng tuyển nguyện vọng 2, điều kiện xét nguyện vọng 3

6944

Công văn 6236/VPCP-KSTT của Văn phòng Chính phủ về việc xây dựng dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung Quyết định số 181/2005/QĐ-TTg ngày 19/7/2005 của Thủ tướng Chính phủ

6945

Công văn 5913/BGDĐT-GDTrH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc triệu tập lớp tập huấn phổ biến giáo dục pháp luật

6946

Công văn 5893/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn mua sắm thiết bị dạy học môn Ngoại ngữ cấp tiểu học - Năm học 2011-2012

6947

Quyết định 1528/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Xây dựng Miền Tây

6948

Công văn 5874/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá tác động của các văn bản chính sách phát triển giáo dục đại học

6949

Công văn 5908/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phối hợp tổ chức chương trình "Đường lên đỉnh Olympia" năm thứ 12

6950

Công văn 5859/BGDĐT-TTr của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2011 - 2012

6951

Quyết định 3957/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ “Giải Sinh viên Văn Thể Mỹ - 2011” (U-LEAGUE 2011)

6952

Công văn 5842/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn điều chỉnh nội dung dạy học giáo dục phổ thông

6953

Công văn 5831/BGDĐT-GDMN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về bộ đĩa hỗ trợ nâng cao năng lực giáo viên mầm non

6954
6955

Công văn 5807/BGDĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn báo cáo thống kê

6956

Thông tư 38/2011/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục tối thiểu thiết bị dạy học môn Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học và Ngoại ngữ - Trường trung học phổ thông chuyên

6957

Công văn 5746/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển sinh đào tạo chất lượng cao

6958

Công văn 5691/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường phòng, chống bệnh dịch chân tay miệng

6959

Công văn 5687/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên, ngoại khóa và y tế trường học năm học 2011 - 2012

6960

Thông báo 896/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kết luận của Thứ trưởng Nguyễn Vinh Hiển