Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.570 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6961

Công văn 12329/TC/TCT của Bộ Tài chính về việc thuế giá trị gia tăng đối với tiền của người học nghề, học ngoại ngữ đóng góp

Ban hành: 28/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
6962

Chỉ thị 35/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường công tác quản lý người Việt Nam học tập ở nước ngoài

Ban hành: 22/10/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
6963

Hiệp định cụ thể giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Vương quốc Bỉ về Dự án "Nâng cao chất lượng đào tạo bồi dưỡng giáo viên tiểu học và trung học cơ sở các tỉnh miền núi phía Bắc Việt Nam"

Ban hành: 09/10/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2020
6964

Quyết định 172/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt phương án sắp xếp và định hướng phát triển các trường thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường

Ban hành: 29/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/10/2004
6965

Quyết định 33/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình môn Triết học dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học

Ban hành: 28/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/03/2013
6966

Nghị định 165/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Giáo dục về quản lý hợp tác quốc tế trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 16/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2004
6967

Nghị định 166/2004/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định trách nhiệm quản lý nhà nước về giáo dục

Ban hành: 16/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/10/2004
6968

Quyết định 215/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 15/09/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/06/2006
6969

Công văn 9826/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc hoàn thuế giá trị gia tăng dự án củng cố và cải cách giáo dục

Ban hành: 03/09/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/05/2008
6970

Thông tư liên tịch 28/2004/TTLT-BGD&ĐT-BLĐTBXH-BNV-BQP của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Nội vụ và Bộ Quốc phòng hướng dẫn về tiêu chuẩn, nhiệm vụ, biên chế cán bộ quản lý, giáo viên, giảng viên môn học Giáo dục quốc phòng

Ban hành: 27/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2004
6971

Quyết định 1161/2004/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định Hội giảng giáo viên dạy nghề

Ban hành: 11/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6972

Quyết định 143/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6973

Thông tư 26/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn định mức biên chế, cán bộ, giáo viên, nhân viên đối với các trường trung học thực hiện thí điểm chương trình phân ban, trung học phổ thông kỹ thuật

Ban hành: 10/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/08/2004
6974

Quyết định 136/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kinh tế và Quản trị kinh doanh thuộc Đại học Thái Nguyên

Ban hành: 02/08/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2004
6975

Thông tư 22/2004/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn về loại hình giáo viên, cán bộ, nhân viên ở các trường phổ thông

Ban hành: 28/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/08/2004
6976

Quyết định 52/2004/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế thẩm định chương trình, giáo trình, tài liệu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức

Ban hành: 26/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
6977

Thông tư liên tịch 21/2004/TTLT-BGD&ĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của cơ quan chuyên môn giúp Uỷ ban nhân dân quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo ở địa phương

Ban hành: 23/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/08/2004
6978

Quyết định 177/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/06/2006
6979

Quyết định 20/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Danh mục thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8 ban hành kèm theo Quyết định số 03/2004/QĐ-BGDĐT ngày 23/02/2004; Quyết định số 10/2004/QĐ-BGDĐT ngày 15/04/2004 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo và phê duyệt Bộ mẫu thiết bị dạy học tối thiểu lớp 3, lớp 8

Ban hành: 20/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/08/2009
6980

Thông tư liên tịch 71/2004/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT-BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 14/07/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
Vui lòng đợi