Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.552 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6921

Quyết định 26/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Lao động - Xã hội

Ban hành: 31/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
6922

Thông tư 09/2005/TT-BTC của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Ban hành: 28/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/07/2006
6923

Quyết định 25/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc quy định Danh mục giáo dục, đào tạo của hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 27/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/02/2005
6924

Quyết định 14/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đại học tư thục

Ban hành: 17/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/02/2005
6925

Quyết định 09/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Xây dựng, nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục giai đoạn 2005 - 2010"

Ban hành: 11/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/01/2005
6926

Quyết định 01/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của các trường Mâm Non bán công thành phố Hà Nội

Ban hành: 05/01/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/04/2006
6927

Thông tư liên tịch 41/2004/TTLT-BGD&ĐT-BTC-BQP-BLĐTBXH của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng và Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn một số chế độ, chính sách đối với cán bộ quản lý, giảng viên, giáo viên giáo dục quốc phòng

Ban hành: 31/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/01/2005
6928

Quyết định 336/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc mức thu học phí trường, lớp Phổ Thông bán công, lớp tăng cường tin học và điều tiết học phí công lập của ngành giáo dục - đào tạo thành phố

Ban hành: 30/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/06/2006
6929

Quyết định 214/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Công nghiệp thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 24/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
6930

Quyết định 35/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy định điều kiện của cơ sở đào tạo thuyền viên, người lái phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 23/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/02/2005
6931

Công văn 11315/TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc quy định đối với hồ sơ và quy trình thành lập trường đại học, cao đẳng

Ban hành: 22/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/06/2006
6932

Quyết định 311/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu điều chỉnh kế hoạch 2004 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nghiệp vụ

Ban hành: 20/12/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
6933

Quyết định 212/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình hành động quốc gia phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn từ năm 2005 đến năm 2010

Ban hành: 16/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6934

Quyết định 204/2004/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo Tiến sĩ cho Viện Dinh dưỡng - Bộ Y tế

Ban hành: 09/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6935

Chỉ thị 42/2004/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc sơ kết 5 năm thực hiện Nghị định số 15/2001/NĐ-CP của Chính phủ về giáo dục quốc phòng

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/12/2004
6936

Nghị quyết số 37/2004/QH11 của Quốc hội về giáo dục

Ban hành: 03/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/01/2005
6937

Quyết định 38/2004/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy định tạm thời về kiểm định chất lượng trường đại học

Ban hành: 02/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/12/2004
6938

Quyết định 27/2004/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế tuyển sinh học nghề cơ bản để đảm nhiệm chức danh thuỷ thủ, thợ máy, thuyền trưởng hạng ba, máy trưởng hạng ba trên phương tiện thuỷ nội địa

Ban hành: 01/12/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/02/2005
6939

Quyết định 1347/2004/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc ban hành Quy chế về quản lý thực hiện Chương trình trợ giúp đào tạo nguồn nhân lực cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa giai đoạn 2004 - 2008

Ban hành: 24/11/2004
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/12/2004
6940

Quyết định 250/2004/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung dự toán chi sự nghiệp giáo dục - đào tạo năm 2004

Ban hành: 09/11/2004
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/06/2006
Vui lòng đợi