Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.016 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6921

Quyết định 836/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo bậc đại học cho Học viện Hải quân

Ban hành: 20/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
6922

Quyết định 779/TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên trực tiếp giảng dạy trong các trường công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 01/12/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
6923

Quyết định 716/TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Học viện Quốc phòng

Ban hành: 07/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
6924

Quyết định 708/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học tài chính (Bộ Tài chính)

Ban hành: 03/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
6925

Quyết định 709/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ trên đại học cho Viện khoa học vật liệu (Trung tâm Khoa học tự nhiên và Công nghệ quốc gia)

Ban hành: 03/11/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
6926

Quyết định 618-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp Trường Trung học Văn hoá Nghệ thuật Hà Nội thành Trường Cao đẳng Nghệ thuật Hà Nội

Ban hành: 28/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
6927

Quyết định 602-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nâng cấp các Trường Trung học sư phạm tỉnh Quảng Bình, tỉnh Hoà Bình, tỉnh Phú Yên thành các Trường Cao đẳng Sư phạm

Ban hành: 25/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/04/1996
6928

Thông tư 67 TC/ĐTPT của Bộ Tài chính hướng dẫn việc quản lý, sử dụng nguồn vốn đầu tư của dự án giáo dục tiểu học

Ban hành: 12/09/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/1996
6929

Quyết định 521/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Hóa học các hợp chất tự nhiên thuộc Trung tâm khoa học tự nhiên và công nghệ quốc gia

Ban hành: 29/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
6930

Thông tư liên tịch 16 TT/LB của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ đối với giáo viên được điều động làm nhiệm vụ thanh tra giáo dục

Ban hành: 23/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 26/12/2012
6931

Quyết định 470/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học dân lập Hùng Vương

Ban hành: 14/08/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6932

Quyết định 400/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc cấp học bổng quốc phòng cho sinh viên đại học và học sinh phổ thông trung học là nguồn đào tạo sĩ quan quân đội

Ban hành: 10/07/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/1996
6933

Quyết định 362/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đầu tư Đại học Quốc gia Hà Nội bước I (tại Hà Nội)

Ban hành: 20/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6934

Quyết định 339/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học An ninh nhân dân

Ban hành: 02/06/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6935

Quyết định 314/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Hàng Hải

Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6936

Quyết định 315/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Trường Đại học Cảnh sát Nhân dân

Ban hành: 24/05/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6937

Quyết định 235/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học dân lập Kỹ thuật công nghệ thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 26/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6938

Quyết định 227/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên Đại học cho Viện Xã hội học

Ban hành: 18/04/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6939

Quyết định 68/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Địa lý thuộc Trung tâm Khoa học Tự nhiên và Công nghệ Quốc gia

Ban hành: 01/03/1995
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6940

Quyết định 89/TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc xây dựng 3 trường phổ thông trung học chất lượng cao tại Hà Nội, Thừa thiên - Huế và thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 17/02/1995
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2004
Vui lòng đợi