Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 9.103 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6901

Công văn 4538/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đăng ký đào tạo trung cấp chuyên nghiệp

6902

Chỉ thị 03/CT-BXD của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng công trình nhà ở sinh viên

6903

Công văn 4529/BGDĐT-CSVCTBTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn mua sắm, tự làm, sử dụng và bảo quản đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu cho giáo dục mầm non năm học 2010-2011

6904

Quyết định 3139/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế làm việc của Bộ Giáo dục và Đào tạo

6905

Quyết định 3141/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Tiêu chuẩn kỹ thuật Đồ dùng - Đồ chơi - Thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non

6906
6907

Công văn 4434/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo gấp kết quả thực hiện Quyết định 61/QĐ-TTg về CĐCS cho cán bộ Đoàn, Hội trong các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và trung học phổ thông (nhắc lần 3)

6908

Quyết định 1325/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ban hành danh sách các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo

6909

Quyết định 2674/QĐ-BYT của Bộ Y tế về viêc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Nhi khoa

6910

Thông tư 20/2010/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định về cộng tác viên thanh tra dạy nghề và hoạt động tự thanh tra, kiểm tra trong các trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề

6911

Quyết định 2675/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Nha khoa

6912

Công văn 4384/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý dự thảo Thông tư liên tịch về việc phối hợp thực hiện công tác phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường

6913

Công văn 4333/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc góp ý Dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung Nghị định số 75/2006/NĐ-CP ngày 02/8/2006 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật giáo dục

6914

Công văn 4367/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục phổ thông

6915

Công văn 4366/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung về văn bằng, chứng chỉ của giáo dục đại học và trung cấp chuyên nghiệp

6916

Thông tư 23/2010/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về Bộ chuẩn phát triển trẻ em năm tuổi

6917

Kế hoạch 107/KH-UBND của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi thành phố Hà Nội đến năm 2015

6918

Công văn 4267/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phát triển phong trào tập luyện môn Vovinam trong nhà trường.

6919

Quyết định 2589/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành cộng đồng

6920

Quyết định 2588/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Chương trình đào tạo Điều dưỡng chuyên ngành Dinh dưỡng - Tiết chế