Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.570 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6881

Quyết định 164/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm ngoại ngữ, tin học thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
6882

Quyết định 165/2005/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc thành lập trung tâm thông tin và chương trình giáo dục trực thuộc sở giáo dục và đào tạo

Ban hành: 09/09/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/08/2006
6883

Thông tư liên tịch 69/2005/TTLT-BTC-BGD&ĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Thông tư liên tịch số 28/2003/TTLT/BTC-BGD&ĐT ngày 4/4/2003 quy định chế độ thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) vào các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 29/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2005
6884

Thông tư liên tịch 119/2005/TTLT-BQP-BGD&ĐT-BKH&ĐT-BTC của Bộ Quốc phòng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện Nghị định số 73/2005/NĐ-CP về đào tạo cán bộ cho Quân đội nhân dân Việt Nam tại các trường ngoài quân đội

Ban hành: 25/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/10/2005
6885

Thông tư liên tịch 22/2005/TTLT-BLĐTBXH-BTC-BGD&ĐT của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 62/2005/QĐ-TTg ngày 24/3/2005 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách hỗ trợ thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Ban hành: 10/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2005
6886

Quyết định 24/2005/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về quản lý đề tàikhoa học và công nghệ cấp Bộ của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 02/08/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/04/2010
6887

Chỉ thị 22/2005/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ của toàn ngành trong năm học 2005 - 2006

Ban hành: 29/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 18/08/2005
6888

Chỉ thị 27/2005/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình kiên cố hoá trường, lớp học

Ban hành: 22/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/08/2005
6889

Công văn 6225/BGD&ĐT-TCCB của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tạm thời lĩnh phụ cấp ưu đãi theo nghề đối với nhà giáo

Ban hành: 21/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/07/2006
6890

Nghị quyết 53/2005/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang về mức thu phí dự thi, dự tuyển vào cơ sở dạy nghề công lập, bán công trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Ban hành: 20/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/11/2021
6891

Quyết định 21/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh vào trường trung học cơ sở và trung học phổ thông ban hành kèm theo Quyết định số 08/1999/QĐ-BGD&ĐT ngày 27/2/1999 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 19/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2006
6892

Quyết định 174/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sỹ cho Trường Đại học Đà Lạt

Ban hành: 14/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/07/2005
6893

Quyết định 173/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phân bổ kế hoạch hỗ trợ nguồn thu từ phát hành công trái giáo dục năm 2005

Ban hành: 13/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/07/2005
6894

Quyết định 18/2005/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành Quy chế cấp chứng chỉ đào tạo quản lý điều dưỡng

Ban hành: 04/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2005
6895

Quyết định 164/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án "Phát triển giáo dục từ xa giai đoạn 2005 - 2010"

Ban hành: 04/07/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/07/2005
6896

Quyết định 20/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc phê duyệt Đề án "Quy hoạch phát triển xã hội hoá giáo dục giai đoạn 2005 - 2010"

Ban hành: 24/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/08/2005
6897

Quyết định 154/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Văn hóa thành phố Hồ Chí Minh

Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
6898

Quyết định 155/2005/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án giải quyết chỗ ở cho sinh viên các trường đại học và cao đẳng đến năm 2010

Ban hành: 23/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/07/2005
6899

Quyết định 19/2005/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định về hoạt động khoa học và công nghệ trong các trường đại học, cao đẳng trực thuộc bộ giáo dục và đào tạo

Ban hành: 15/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/08/2005
6900

Luật Giáo dục số 38/2005/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 14/06/2005
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/08/2005
Vui lòng đợi