Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.179 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6741

Quyết định 42/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế Đánh giá kết quản rèn luyện của học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng và trung học chuyên nghiệp hệ chính quy

Ban hành: 21/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6742

Quyết định 128/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc giao chỉ tiêu biên chế giáo dục đào tạo và dạy nghề năm học 2002 - 2003

Ban hành: 04/10/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/03/2006
6743

Chỉ thị 03/2002/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác xây dựng và đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tài chính xã, phường, thị trấn

Ban hành: 06/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/09/2004
6744

Công văn 7821/CTCT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn thực hiện một số nội dung công việc theo Quyết định số 494/QĐ-TTg ngày 24/6/2002 của Thủ tướng Chính phủ trong năm học 2002-2003

Ban hành: 05/09/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/04/2004
6745

Hiệp định hợp tác giáo dục và văn hóa giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên bang Mê-hi-cô

Ban hành: 30/08/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/04/2020
6746

Quyết định 702/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung Đại học Quốc gia Hà Nội trong khu các đô thị Miếu Môn - Xuân Mai - Hòa Lạc - Sơn Tây

Ban hành: 23/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2008
6747

Hướng dẫn 6962/THCN&DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2002-2003 đối với trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 12/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2004
6748

Quyết định 35/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2002-2003 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên, cao đẳng và trung học sư phạm

Ban hành: 09/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 23/04/2003
6749

Quyết định 89/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc uỷ quyền cho chủ tịch Uỷ ban nhân dân quận - huyện quyết định thành lập hội khuyến học cấp phường - xã, thị trấn thuộc thành phố

Ban hành: 07/08/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
6750

Quyết định 33/2002/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Chương trình Quản lý hành chính Nhà nước và quản lý ngành giáo dục và đào tạo

Ban hành: 22/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2011
6751

Nghị quyết 29/2002/NQ-HĐ của Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội về việc thông qua quy định tạm thời về ưu đãi, khuyến khích các nhà khoa học đầu ngành, chuyên gia giỏi, người có trình độ cao cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và phát triển thủ đô và quy định tạm thời về thu hút, sử dụng, đào tạo, bồi dưỡng tài năng trẻ và nguồn nhân lực chất lượng cao

Ban hành: 19/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2006
6752

Quyết định 82/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc quy định tổ chức hoạt động chưng trình đào tạo 300 tiến sĩ, thạc sĩ giai đoạn năm 2002 - 2005

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
6753

Quyết định 77/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc bổ sung chỉ tiêu kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ năm 2002

Ban hành: 08/07/2002
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/05/2006
6754

Công văn 5175/THCN&DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện quy chế trường ngoài công lập

Ban hành: 18/06/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/06/2005
6755

Quyết định 59/2002/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo trình độ thạc sĩ cho Trường đại học Y tế cộng đồng

Ban hành: 07/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/10/2004
6756

Quyết định 67/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy đinh tạm thời về thu, sử dụng học phí và tiền đóng góp xây dựng cơ sở vật chất tại các trung tâm giáo dục thường xuyên, trường bổ túc văn hoá thuộc thành phố Hà Nội từ năm 2002 trở đi

Ban hành: 02/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
6757

Quyết đinh 68/2002/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc quy định tạm thời về mức thu và nội dung chi học phí trong các cơ sở, lớp, trung tâm ngoại ngữ, tin học, bồi dưỡng văn hoá, luyện thi trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2002 trở đi

Ban hành: 02/05/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/04/2006
6758

Quyết định 53/2002/QĐ-BTC của Bộ Tài chính ban hành Quy chế thi tuyển và cấp Chứng chỉ kiểm toán viên

Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/08/2004
6759

Công văn 3927/TC-TCT của Bộ Tài chính về việc lệ phí tuyển sinh năm 2002

Ban hành: 23/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/01/2004
6760

Thông tư 20/2002/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện cấp bản sao văn bằng, chứng chỉ và xác nhận các giấy tờ khác trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 12/04/2002
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/12/2017
Vui lòng đợi