Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.549 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6721

Công văn 373/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc hoàn thuế giá trị gia tăng

Ban hành: 18/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/02/2007
6722

Công văn 258/TCT-PCCS của Tổng cục Thuế về việc nghĩa vụ thuế đối với Trung tâm giáo dục thường xuyên và dịch vụ việc làm

Ban hành: 12/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/01/2007
6723

Quyết định 03/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ trường trung cấp nghề nghề

Ban hành: 04/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/02/2007
6724

Quyết định 01/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy định về chương trình khung trình độ trung cấp nghề, chương trình khung trình độ cao đẳng nghề

Ban hành: 04/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
6725

Quyết định 02/2007/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ trường cao đẳng nghề

Ban hành: 04/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/02/2007
6726

Quyết định 01/2007/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm giáo dục thường xuyên

Ban hành: 02/01/2007
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/02/2007
6727

Quyết định 52/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi chọn học sinh giỏi

Ban hành: 29/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/01/2007
6728

Công văn 4868/TCT-HTQT của Tổng cục Thuế về việc thuế giá trị gia tăng đối với hoạt động thi cử của Hội đồng Anh

Ban hành: 22/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/01/2007
6729

Thông tư 51/2006/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 49/2005/NĐ-CP ngày 11/4/2005 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục

Ban hành: 13/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2007
6730

Quyết định 1323/2006/QĐ-BKH của Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quy định về chứng chỉ tham gia khoá học về đấu thầu

Ban hành: 12/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2007
6731

Quyết định 10/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành mẫu chứng chỉ sư phạm dạy nghề

Ban hành: 06/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2007
6732

Thông tư 07/2006/TT-BNV của Bộ Nội vụ về hướng dẫn việc xây dựng và thực hiện chỉ tiêu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức

Ban hành: 01/12/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/12/2006
6733

Quyết định 274/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Hoa Sen

Ban hành: 30/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/12/2006
6734

Quyết định 172/2006/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc ban hành Chương trình hành động chấn chỉnh và nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục - đào tạo trên địa bàn Thành phố

Ban hành: 30/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2021
6735

Luật Dạy nghề số 76/2006/QH11 của Quốc hội

Ban hành: 29/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2006
6736

Quyết định 270/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Kiến trúc Đà Nẵng

Ban hành: 27/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2006
6737

Nghị định 139/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục và Bộ luật Lao động về dạy nghề

Ban hành: 20/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 03/01/2007
6738

Thông tư liên tịch 16/2006/TTLT/BLĐTBXH-BGDĐT-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn về chế độ ưu đãi trong giáo dục và đào tạo đối với người có công với cách mạng và con của họ

Ban hành: 20/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2006
6739

Nghị định 134/2006/NĐ-CP của Chính phủ về việc quy định chế độ cử tuyển vào các cơ sở giáo dục trình độ đại học, cao đẳng, trung cấp thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 14/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
6740

Quyết định 252/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Công đoàn

Ban hành: 03/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2006
Vui lòng đợi