Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.570 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6761

Quyết định 252/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo thạc sĩ cho Trường Đại học Công đoàn

Ban hành: 03/11/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/11/2006
6762

Quyết định 36/2006/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế bồi dưỡng kiến thức pháp luật giao thông đường bộ cho người điều khiển xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ

Ban hành: 31/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/11/2006
6763

Quyết định 98/2006/QĐ-BNN của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành Quy chế kết hợp giữa các trường đại học và Viện nghiên cứu thuộc thuộc Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn trong đào tạo và nghiên cứu khoa học

Ban hành: 30/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 30/11/2006
6764

Quyết định 48/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về việc xử lý người học có liên quan đến tệ nạn ma túy

Ban hành: 25/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
6765

Quyết định 237/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Quảng Bình

Ban hành: 24/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
6766

Thông tư 43/2006/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thanh tra toàn diện nhà trường, cơ sở giáo dục khác và thanh tra hoạt động sư phạm nhà giáo

Ban hành: 20/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/11/2006
6767

Quyết định 41/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tổ chức và hoạt động thanh tra các kỳ thi

Ban hành: 16/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
6768

Quyết định 13/2006/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy định các chương trình đào tạo, bồi dưỡng kiến thức và kỹ năng quản lý nhà nước đối với cán bộ, công chức

Ban hành: 06/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/11/2006
6769

Quyết định 40/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 25/10/2006
6770

Quyết định 32/2006/QĐ-BYT của Bộ Y tế về việc ban hành "Quy định tuyển dụng viên chức trong các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Bộ Y tế bằng hình thức xét tuyển"

Ban hành: 05/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
6771

Quyết định 39/2006/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình khung giáo dục đại học ngành giáo dục tiểu học trình độ đại học

Ban hành: 02/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/10/2006
6772

Quyết định 07/2006/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc phê gduyệt "Quy hoạch phát triển mạng lưới trường cao đẳng nghề, trường trung cấp nghề, trung tâm dạy nghề đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020"

Ban hành: 02/10/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/10/2006
6773

Thông tư 89/2006/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn việc quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí chi trả trợ cấp thôi việc và kinh phí thu hồi bồi thường chi phí đào tạo

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/10/2006
6774

Quyết định 222/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Đề án thí điểm ''Tổ chức quản lý dạy nghề và giải quyết việc làm cho người sau cai nghiện ma túy'' tại tỉnh Bình Dương

Ban hành: 29/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 17/10/2006
6775

Thông tư 11/2006/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc hướng dẫn xếp hạng các cơ sở quản lý người nghiện ma tuý, người bán dâm và người sau cai nghiện ma tuý

Ban hành: 12/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6776

Quyết định 208/2006/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học FPT.

Ban hành: 08/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/09/2006
6777

Chỉ thị 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chống tiêu cực và khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục

Ban hành: 08/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/09/2006
6778

Quyết định 157/2006/QĐ-UBND của Uỷ ban nhân dân Thành phố Hà Nội về việc phê duyệt các Đề án chi tiết thuộc Chương trình hành động phổ biến, giáo dục pháp luật và nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2006 đến năm 2010

Ban hành: 01/09/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2006
6779

Thông tư liên tịch 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập

Ban hành: 23/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/2006
6780

Thông tư 75/2006/TT-BTC của Thủ tướng Chính phủ về việc hướng dẫn một số nội dung Quyết định số 107/2006/QĐ-TTg ngày 18/5/2006 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên

Ban hành: 18/08/2006
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/09/2006
Vui lòng đợi