Danh mục

Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 7.197 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6701

Quyết định 21/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế kiểm tra, thi, xét lên lớp và công nhận tốt nghiệp trung học chuyên nghiệp hệ chính quy ban hành theo Quyết định số 29/2002/QĐ-BGD&ĐT ngày 14/5/2002 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 28/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2003
6702

Quyết định 20/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình môn học chính trị dùng cho hệ tuyển học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở trong các trường trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 20/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2003
6703

Thông tư 22/2003/TT-BNV của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn việc bổ nhiệm và miễn nhiệm các ngạch giáo sư, phó giáo sư trong các cơ sở giáo dục đại học và sau đại học công lập

Ban hành: 15/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/12/2003
6704

Quyết định 70/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch năm 2003 cho các chương trình mục tiêu quốc gia, kế hoạch sự nghiệp, kế hoạch đào tạo chuyên môn, công nhân kỹ thuật và bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ

Ban hành: 09/05/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/05/2006
6705

Quyết định 83/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập trường Đại học Sư phạm Thể dục thể thao Hà Tây

Ban hành: 05/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
6706

Quyết định 83/2003/QĐ-UBDT của Uỷ ban Dân tộc về việc ban hành Kế hoạch phổ biến, giáo dục pháp luật của Uỷ ban dân tộc và hệ thống cơ quan làm công tác dân tộc ở địa phương (giai đoạn 2003-2007)

Ban hành: 05/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
6707

Quyết định 18/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành mẫu Bằng Thạc sĩ

Ban hành: 02/05/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2003
6708

Quyết định 59/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh về việc phân bố chỉ tiêu vận động mua công trai xây dựng tổ quốc năm 2003 - công trái giáo dục

Ban hành: 29/04/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/05/2006
6709

Quyết định 81/2003/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường đại học Hùng Vương

Ban hành: 29/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
6710

Thông tư 17/2003/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn Điều 3, Điều 7 và Điều 8 của Nghị định 88/2001/NĐ-CP ngày 22/11/2001 của Chính phủ về thực hiện phố cập giáo dục trung học cơ sở

Ban hành: 28/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 15/12/2003
6711

Thông tư 04/2003/TT-BYT của Bộ Y tế hướng dẫn tuyển sinh đào tạo cử nhân và cao đẳng điều dưỡng, kỹ thuật y học hệ vừa học vừa làm năm học 2003 - 2004

Ban hành: 24/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/12/2003
6712

Quyết định 54/2003/QĐ-UB của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội về việc thành lập trung tâm đào tạo tin học VIEPA thuộc Trường đào tạo cán bộ lê Hồng Phong

Ban hành: 24/04/2003
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 14/04/2006
6713

Thông tư liên tịch 35/2003/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Tài chính và Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn một số nội dung và mức chi của Dự án phát triển giáo viên tiểu học

Ban hành: 17/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
6714

Công văn 1172/LĐTBXH-TL của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc chế độ phụ cấp ưu đãi đối với giáo viên dạy nghề

Ban hành: 16/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/05/2003
6715

Thông tư 30/2003/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điểm của Nghị định số 28/2003/NĐ-Cp ngày 31/3/2003 của Chính phủ quy định việc phát hành Công trái xây dựng tổ quốc năm 2003 - Công trái giáo dục

Ban hành: 15/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/05/2003
6716

Quyết định 16/2003/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sửa đổi, bổ sung Quy chế tuyển sinh sau đại học

Ban hành: 09/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/12/2003
6717

Thông báo 50/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về ý kiến kết luận của Phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm tại cuộc họp về quy hoạch mạng lưới các cơ sở dạy nghề trong quân đội giai đoạn 2003-2010

Ban hành: 08/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
6718

Thông tư liên tịch 28/2003/TTLT-BTC-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính quy định thu và sử dụng phí dự thi, dự tuyển (lệ phí tuyển sinh) và các cơ sở giáo dục - đào tạo thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 04/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/12/2003
6719

Chỉ thị 07/2003/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức triển khai phát hành Công trái giáo dục năm 2003

Ban hành: 03/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/04/2003
6720

Quyết định 370/2003/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, công nhận, bổ nhiệm lại, từ chức miễn nhiệm Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng trường dạy nghề và Giám đốc trung tâm dạy nghề

Ban hành: 03/04/2003
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 28/05/2003
Vui lòng đợi