Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Chọn lĩnh vực tra cứu:
Có tất cả 8.837 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6581

Thông báo 532/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tuyển giáo viên sang giảng dạy tại các trường của Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào

6582

Công văn 5339/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc khảo sát nhu cầu vay vốn của các cơ sơ giáo dục đại học tư thục

6583

Thông báo 525/TB-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kết quả Hội thi giảng viên dạy giỏi môn học Giáo dục quốc phòng – An ninh các trường đại học, cao đẳng năm 2010

6584

Công văn 6092/VPCP-QHQT của Văn phòng Chính phủ về việc bổ sung sửa đổi Hiệp định cho Dự án Dạy nghề Bộ Quốc phòng sử dụng vốn vay Áo

6585

Công văn 5176/BGDĐT-NGCBQLGD của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thống kê số liệu phục vụ quy hoạch phát triển nhân lực ngành giáo dục

6586

Công văn 5151/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về thông tin các trường xét tuyển nguyện vọng 2

6587

Công văn 5152/BGDĐT-KHCNMT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thông báo tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học”

6588

Công văn 5164/BGDĐT-PC của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức sơ kết 06 năm thực hiện Nghị định số 122/2004/NĐ-CP của Chính phủ

6589

Công văn 5126/BGDĐT-CTHSSV của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện công tác học sinh, sinh viên năm học 2010 – 2011

6590

Công văn 4937/BGDĐT-CNTT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ công nghệ thông tin năm học 2010 - 2010

6591

Công văn 5073/BGDĐT-TTr của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thanh tra năm học 2010 - 2011

6592

Công văn 5044/BGDĐT-GDTH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc đánh giá năng lực giáo viên dạy thí điểm Chương trình tiếng Anh Tiểu học

6593

Công văn 5022/BGDĐT-VP của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tổ chức khai giảng năm học 2010 - 2011

6594

Quyết định 3559/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tặng học bổng “Vinamilk ươm mầm tài năng trẻ Việt Nam” cho học sinh năm học 2009-2010

6595

Quyết định 1583/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Tài nguyên và Môi trường Hà Nội

6596

Quyết định 1572/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Trường Đại học Đồng Nai trên cơ sở nâng cấp Trường Cao đẳng Sư phạm Đồng Nai

6597

Quyết định 2223/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc phê duyệt Đề án thành lập Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

6598

Công văn 4977/BGDĐT-GDĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc thực hiện lịch công tác tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2010

6599

Quyết định 2222/QĐ-BTP của Bộ Tư pháp về việc thành lập Trường Trung cấp Luật Vị Thanh

6600

Công văn 4940/BGDĐT-GDCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2010 - 2011 đối với giáo dục chuyên nghiệp