Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.954 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6561

Công văn về việc báo cáo tình hình thực hiện chủ trương các hoạt động xã hội hoá các hoạt động trong hoạt động dạy nghề

Ban hành: 05/11/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
6562

Thông tư 87/2001/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn nội dung, mức chi xây dựng chương trình khung cho các ngành đào tạo đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và biên soạn chương trình, giáo trình các môn học

Ban hành: 30/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/12/2001
6563

Thông tư 42/2001/TT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn đối tượng, tiêu chuẩn khen thưởng các hình thức: Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Cờ thi đua của Bộ Giáo dục và đào tạo, Cờ thi đua của Chính phủ cho ngành giáo dục

Ban hành: 22/10/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/08/2002
6564

Công văn 28/9/2001 của Chính phủ về việc thực hiện chủ trương xã hội hoá các hoạt động trong lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá, thể thao

Ban hành: 28/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/02/2004
6565

Quyết định 1234/2001/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc ban hành Quy chế cho vay áp dụng đối với học sinh, sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp và dạy nghề

Ban hành: 26/09/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 29/10/2001
6566

Quyết định 39/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của các trường ngoài công lập

Ban hành: 28/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2004
6567

Nghị định 52/2001/NĐ-CP của Chính phủ về việc hướng dẫn thi hành biện pháp tư pháp đưa vào trường giáo dưỡng

Ban hành: 23/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/02/2005
6568

Thông tư liên tịch 38/2001/TTLT-BGD&ĐT-BTC của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bổ sung Thông tư số 54/1998/TTLT-BGD&ĐT-BTC ngày 31/8/1998 về thu, chi và quản lý học phí ở các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập thuộc hệ thống giáo dục quốc dân theo Quyết định số 70/1998/QĐ-TTg ngày 31/3/1998 của TTCP

Ban hành: 22/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
6569

Quyết định 120/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lập Học viện Tài chính

Ban hành: 17/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
6570

Quyết định 37/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quốc gia thẩm định chương trình và thẩm định sách giáo khoa giáo dục phổ thông

Ban hành: 10/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/07/2005
6571

Quyết định 775/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Điều lệ trường dạy nghề

Ban hành: 09/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
6572

Quyết định 776/2001/QĐ-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm dạy nghề

Ban hành: 09/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
6573

Quyết định 35/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn danh hiệu Giáo viên trung tâm giáo dục thường xuyên giỏi, Trung tâm giáo dục thường xuyên tiên tiến, Trung tâm giáo dục thường xuyên tiên tiến xuất sắc

Ban hành: 08/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2001
6574

Quyết định 118/2001/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung Uỷ viên Ban Chỉ đạo quốc gia phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Ban hành: 07/08/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
6575

Quyết định 31/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc về việc thí điểm tổ chức đào tạo, kiểm tra, thi và công nhận tốt nghiệp đại học, cao đẳng hệ chính quy theo học chế tín chỉ

Ban hành: 30/07/2001
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2002
6576

Nghị định 35/2001/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách đối với nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục công tác ở trường chuyên biệt, ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn

Ban hành: 09/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 07/07/2006
6577

Quyết định 27/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia (giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2010)

Ban hành: 05/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
6578

Quyết định 26/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ giáo dục và Đào tạo về việc ban hành quy định tiêu chuẩn, kiểm tra và đánh giá công nhận phổ cập giáo dục trung học cơ sở

Ban hành: 05/07/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 22/07/2003
6579

Quyết định 23/2001/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế quản lý công dân Việt Nam đang được đào tạo ở nước ngoài

Ban hành: 28/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 01/08/2001
6580

Quyết định 22/2001/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về đào tạo để cấp bằng tốt nghiệp đại học thứ hai

Ban hành: 26/06/2001
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/11/2003
Vui lòng đợi