Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.869 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6541

Quyết định 48/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế đánh giá, xếp loại chuyên môn - nghiệp vụ giáo viên tiểu học

Ban hành: 13/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 12/08/2004
6542

Quyết định 178/2000/QĐ-BTC của Bộ Tài chính về việc ban hành mức thu học phí bổ túc thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa

Ban hành: 09/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 20/12/2000
6543

Quyết định 47/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định thu thập, quản lý, sử dụng số liệu thống kê giáo dục

Ban hành: 08/11/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 11/05/2001
6544

Nghị định 59/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định thi hành biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn đối với người chưa thành niên phạm tội

Ban hành: 30/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
6545

Thông tư liên tịch 26/2000/TTLT-BLĐTBXH-BTC của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội và Bộ Tài chính về việc hướng dẫn thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội đối với người lao động làm việc trong các cơ sở ngoài công lập thuộc các ngành giáo dục, y tế, văn hoá và thể thảo

Ban hành: 20/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/08/2004
6546

Quyết định 46/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Chương trình đào tạo ngắn hạn giáo viên giáo dục quốc phòng các trường Trung học phổ thông và Trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 18/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 16/02/2001
6547

Quyết định 45/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thi tốt nghiệp bổ túc tiểu học

Ban hành: 18/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 13/11/2000
6548

Quyết định 116/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc giao nhiệm vụ đào tạo tiến sĩ cho Viện Nghiên cứu cơ khí - Bộ Công nghiệp

Ban hành: 10/10/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 10/08/2004
6549

Thông tư 95/2000/TT-BTC của Bộ Tài chính về hướng dẫn tạm thời việc thu và sử dụng lệ phí tuyển sinh đi đào tạo ở nước ngoài bằng ngân sách Nhà nước

Ban hành: 22/09/2000
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/08/2004
6550

Quyết định 41/2000/QĐ-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế thiết bị giáo dục trong trường mầm non, trường phổ thông

Ban hành: 07/09/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 04/11/2020
6551

Nghị định 43/2000/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Giáo dục

Ban hành: 30/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 21/09/2000
6552

Quyết định 49/2000/QĐ-UB-VX của Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc cho phép thực hiện các khoản thu, chi học phí, tiền cơ sở vật chất và thu khác của ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố từ năm học 2000 - 2001

Ban hành: 10/08/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 06/09/2013
6553

Quyết định 30/2000/BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về biên chế năm học 2000-2001 của giáo dục mần non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và sư phạm

Ban hành: 25/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
6554

Chỉ thị 29/2000/CT-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về nhiệm vụ trung tâm của toàn ngành trong năm học 2000-2001.

Ban hành: 25/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 02/03/2006
6555

Quyết định 27/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ trường mầm non

Ban hành: 20/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6556

Quyết định 1994/2000/QĐ-BGTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Giám đốc điều hành dự án ngành giao thông vận tải

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
6557

Quyết định 1993/2000/QĐ-GTVT của Bộ Giao thông vận tải về việc ban hành Quy chế đào tạo, thi và cấp chứng chỉ Giám đốc điều hành dự án ngành giao thông vận tải

Ban hành: 19/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/12/2004
6558

Quyết định 86/2000/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế Trường đại học dân lập

Ban hành: 18/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6559

Quyết định 22/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường tiểu học

Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6560

Quyết định 24/2000/QĐ-BGD&ĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Điều lệ Trường trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 11/07/2000
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
Vui lòng đợi