Văn bản Luật Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề

Có tất cả 6.571 văn bản: Giáo dục-Đào tạo-Dạy nghề
6541

Quyết định 10-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc giao nhiệm vụ đào tạo trên đại học cho Viện Khoa học kỹ thuật Bưu điện

Ban hành: 14/01/1992
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6542

Quyết định 2928/QĐ-THCN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về đào tạo nghề và trung học chuyên nghiệp trong các trường Đại học, Cao đẳng và Trung học chuyên nghiệp

Ban hành: 18/11/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6543

Quyết định 2759/QĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành "Quy định về xây dựng, quản lý chương trình môn học trong trường trung học chuyên nghiệp, trường dạy nghề"

Ban hành: 30/10/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6544

Nghị định 338-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về thi hành Luật Phổ cập giáo dục tiểu học

Ban hành: 26/10/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6545

Quyết định 255-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc tổ chức và sắp xếp mạng lưới các trường trong hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 31/08/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 09/09/2003
6546

Quyết định 256-TC/BH của Bộ Tài chính về việc ban hành Quy tắc bảo hiểm tai nạn thân thể học sinh

Ban hành: 22/07/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 19/08/1997
6547

Quyết định 213-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc đổi tên Trường Cao đằng nông - lâm Thanh hoá thành Trường Cao đẳng kinh tế - kỹ thuật Thanh Hoá

Ban hành: 15/07/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6548

Quyết định 186-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sát nhập Trường sư phạm kỹ thuật 5 vào Trường đại học sư phạm kỹ thuật Thủ Đức

Ban hành: 12/06/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6549

Quyết định 150-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc Học viện kỹ thuật quân sự mang tên Đại học Kỹ thuật Lê Quý Đôn

Ban hành: 06/05/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6550

Quyết định 697/QĐ của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế "Trường dạy nghề tư thục"

Ban hành: 20/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6551

Quyết định 63-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sát nhập trường Cao đẳng sư phạm Việt bắc vào trường Đại học sư phạm Việt bắc

Ban hành: 18/03/1991
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6552

Quyết định 55-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc mở hệ đào tạo cao học trong hệ thống giáo dục quốc dân

Ban hành: 09/03/1991
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6553

Nghị định 418-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Bộ Giáo dục và Đào tạo

Ban hành: 07/12/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
6554

Quyết định 1994/QĐ-ĐH của Bộ Giáo dục và Đào tạo về quy chế văn bằng bậc Đại học

Ban hành: 23/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 24/04/2009
6555

Quyết định 406-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc công nhận trường Đại học Tuyên giáo

Ban hành: 20/11/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6556

Quyết định 1822/QĐ-DN của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định mục, chương trình đào tạo công nhân kỹ thuật

Ban hành: 05/11/1990
Áp dụng: Đã biết
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 08/09/2000
6557

Quyết định 340-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về việc thay thế Chủ tịch và thành viên của Hội đồng xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân và Nhà giao ưu tú

Ban hành: 22/09/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 27/09/1996
6558

Quyết định 270-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về một số vấn đề cấp bách cho năm học 1990-1991

Ban hành: 30/07/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6559

Quyết định 253-CT của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng về bổ sung quỹ học bổng cho học sinh, sinh viên các trường sư phạm và học sinh, sinh viên miền núi

Ban hành: 07/07/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
6560

Quyết định 217-HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng về việc sửa đổi, bổ sung quy định về thu học phí trong ngành giáo dục phổ thông

Ban hành: 13/06/1990
Áp dụng: Đang cập nhật
Hiệu lực: Đã biết
Cập nhật: 31/12/1995
Vui lòng đợi